Vækstmodellen

vejen til dialogbaseret ledelse
Note: 
Indhold: Introduktion til vækstmodellen (Historien bag vækstmodellen ; Modellen) ; At tage position i værdsættende, dialogbaseret ledelse (Menneskesyn og værdigrundlag ; Semantiske polariteter og positioner ; Positioner: magt, ansvar og ligeværdighed ; Den værdsættende tankegang) ; Kommunikation: et teoretisk blik på samtale i relation til vækstmodellen ; Tre gode spørgsmål (De fire mantraer - ; De bedste beslutninger opstår gennem dialog - ; Dialogbaseret organisationskultur -) ; Forskellige former for medarbejderudviklingssamtaler (Medarbejderudviklingssamtaler - MUS ; Gruppeudviklingssamtaler - GUS ; Ledelseserfaringer med MUS og GUS i en omsorgsinstitution ; Løbende udviklingssamtaler - LUS ; Relations-udviklingssamtaler - RUS ; Team-udviklingssamtaler - TUS) ; Udviklings- og forandringssamtaler (Udviklingssamtaler ; Forandringssamtaler ; Samtaler med grupper om udvikling, der allerede er sket ; Vækstmodellen i anvendelse over en længere periode ; Vækstmodellen anvendt til krisesamtale) ; Ansættelsessamtaler (Vækstmodellen som ramme for dialogiske ansættelsessamtaler ; Opfølgning på ansættelsessamtaler) ; Samtaler med medarbejder i vanskeligheder (Samtaler, der løser op for vanskelighederne ; Afviklingssamtaler) ; Sygefraværssamtaler og trivselssamtaler (Sygefraværssamtaler ; Trivselssamtaler) ; Supervision, konsultation og coaching (Supervision og konsultation ; Coaching) ; Dokumentation og evaluering ; Selvstyrende team og udvikling af teamorganisationer (Selvstyrende team ; Udvikling af teamorganisationer) ; Klare positioner i bestyrelses- og ledelsesopgaverne

Vækstmodellen

Punktbog
Bognummer: 
423464
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Dafolo, 2010
ISBN: 
9788772813097