Værdiskabende logistik i supply chain management

Indføring i logistik og supply chain management. Samt eksemplificering af teorien gennem modeller og fire længere cases, i hvilke læseren præsenteres for danske virksomheders forskellige logistik- og supply chain management-løsninger

Værdiskabende logistik i supply chain management

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
611667
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Academica, 2010
ISBN: 
9788776757625