Vejen til Jerusalem

Forfatter:
Stormandssønnen Arn får hos cisterciensermunkene i Sverige og Danmark den bedste uddannelse, der findes i middelalderens Europa. Men hans lærere aner, at han ikke er bestemt til at være klosterbroder og vil gøre bedre fyldest som Kristi stridsmand i korstogene

Vejen til Jerusalem

Lydbog
Spilletid: 
14 timer 33 minutter
Bognummer: 
30940
Indlæsningsår: 
1998
Nota udgivelsesår: 
2004
Indlæser: 
Udgave: 
Modtryk, 1998