At vejlede i fællesskaber og grupper

(Vejledningsbiblioteket)
Note: 
Indhold: Hvorfor vejledning i fællesskaber og gruppevejledning? ; Organisering, aktivitet og metode ; Teoretisk grundlag for vejledning i fællesskaber ; Vejledning i fællesskaber - en refleksionsmodel ; At vejlede i grupper ; Særlige problemstillinger i forbindelse med vejledning organiseret som gruppevejledning ; Etik og fortrolighed

At vejlede i fællesskaber og grupper

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
654280
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Schultz, 2019
ISBN: 
9788760925535