Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven)

vejledning nr. 9347 af 28/03/2017
(Journalnummer)

Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven)

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
640416
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Børne- og Socialministeriet, 2017