Velfærdssamfundet

en grundbog
Forfatter:
Velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund beskrives og analyseres. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke begreber og data der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund

Velfærdssamfundet
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
607932
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Academica, 2008
ISBN: 
9788776754990