Velfærdssamfundet

en grundbog
Forfatter:
Velfærdsmæssige problemstillinger i det danske samfund beskrives og analyseres. Der inddrages sociologiske, økonomiske og politologiske teorier, der viser, hvilke begreber og data, der kan anvendes til at beskrive det danske velfærdssamfund
Note: 
Indhold: Hvad er velfærd? ; Kort rids over den danske forvaltning ; Centrale velfærdsmæssige områder ; Arbejdsmarkedet - hvilken rolle? ; Uddannelse og livslang læring ; Sundhed og forebyggelse ; Principper for evaluering ; Et internationalt udsyn ; Fremtidens velfærd - nogle perspektiver og udfordringer

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Velfærdssamfundet

Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser
Bognummer: 
658224
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Hans Reitzel, 2021, (6. udgave)
ISBN: 
9788702319910

Velfærdssamfundet

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
656867
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Hans Reitzel, 2021, (6. udgave)
ISBN: 
9788702319910