Verdensborgeren som pædagogisk ideal

pædagogisk filosofi for det 21. århundrede
Forfatter:
Verdensborgeren er et gammelt ideal for dannelse og uddannelse. I moderne forstand et menneske der kerer sig om sin samtid. Med begrebet som afsæt giver forfatteren et bud på en pædagogik, der gør sig fri af den nationale spændetrøje og åbner sig mod verden

Verdensborgeren som pædagogisk ideal
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
605785
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2006
ISBN: 
8741201744