Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning

Samfundsvidenskabernes videnskabsteori præsenteres fra to perspektiver. For det første de vigtigste videnskabsteoretiske traditioner og positioner: positivisme, kritisk rationalisme, hermeneutik, fænomenologi, kritisk teori, socialkonstruktivisme, strukturalisme og poststrukturalisme. For det andet en række temaer i det samfundsvidenskabelige arbejde: rationalitet, forklaring, værdier, metodologisk perspektiv, sandhed og relativisme
Note: 
Indhold: Hypotesetest i samfundsvidenskab (Hypotesetest / af Lotte Bøgh Andersen og Merete Watt Boolsen). Videnskabteoretiske tilgange (Positivisme / Merete Watt Boolsen og Michael Hviid Jacobsen. Kristian Vengsgaard: Kritisk rationalisme. Finn Collin: Videnskabsparadigme, normalvidenskab og videnskabsrevolutioner ; Socialkonstruktivisme. Anders Berg-Sørensen: Hermeneutik og fænomenologi. Asger Sørensen: Kritisk teori. Ole Wæver: Strukturalisme og poststrukturalisme). Videnskabsteoretiske temaer (Kasper Lippert-Rasmussen: Forklaringstyper ; Sandhed og relativisme. Michael Hviid Jacobsen: Metodologiske perspektiver. Søren Flinch Midtgaard: Værdier i videnskaben)

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
616394
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2010
ISBN: 
9788741253565

Videnskabsteori i statskundskab, sociologi og forvaltning (Uddrag)
Grundigt bearbejdet (Uddrag)

Bognummer: 
616395
Uddrag: 
Kapitel 12: Michael Hviid-Jacobsen: Metodologiske perspektiver
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2010
ISBN: 
9788741253565