Vidensmønstre - tværfaglig refleksion i AT

Redaktion: 
Mads Rangvid
Note: 
Indhold: Teoretisk og praktisk ; Diakron og synkron ; Empirisk og formel ; Kvantitativ og kvalitativ ; Eksperimentel og observationel ; Kausal og intentionel ; Idiografisk og nomotetisk ; Faktuel og normativ

Vidensmønstre - tværfaglig refleksion i AT
Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download Vidensmønstre - tværfaglig refleksion i AT Standard e-bog
Bognummer: 
625608
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Systime, 2012
ISBN: 
9788761637482