Vild natur i Danmark

(Gads naturguide)
Note: 
Indhold: Strande og klitter ; Strandenge og vader ; Klippekyster ; Overdrev, skrænter og klinter ; Naturskove og bondeskove ; Heder ; Højmoser og fattigkær ; Vandløb, ferske enge og rigkær ; Søer og vandhuller

Vild natur i Danmark

Lydbog med tekst
Spilletid: 
11 timer 34 minutter
Bognummer: 
14560
Indlæsningsår: 
2005
Nota udgivelsesår: 
2005
Udgave: 
Gad, 2002
ISBN: 
8712037486