Vilkår og udfordringer i det flerkulturelle samfund

Forfatter:
Note: 
Indhold: Udviklingen i befolkningssammensætningen i Danmark ; Kultur og etnicitet i dagens samfund ; Stereotypier, stigmatisering og diskrimination ; Eksempler på udviklingen i indvandreres bosætning og forsørgelse ; Børn og deres minoritetsetniske familiers samfundsmæssige situation ; Forskellige syn på barndom og børns kompetencer ; Sprogets betydning ; Majoriteten og minoritetens integrationsstrategier ; Udfordringer for unge piger med minoritetsetnisk baggrund

Vilkår og udfordringer i det flerkulturelle samfund

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
637187
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Frydenlund, 2014
ISBN: 
9788771184716