Vold i familien i Danmark

beskrivelse af voldelige mænd, som har deltaget i det danske behandlingsprogram "Dialog mod Vold"
Forfatter:
Note: 
Indhold: Teori vedrørende vold i hjemmet - voldens psykologi ; Internationale erfaringer vedrørende mænds vold overfor deres kvindelige partnere ; Karakteristik af den mandlige partner, som udøver vold i hjemmet ; De kvindelige partnere i voldelige forhold ; Børnene og de unge i familier med vold ; Interventioner som rettes til voldelige mænd i familien ; Præsentation af egen forskning af voldelige mænd i behandling i Dialog mod Vold fra medio 2003 til medio 1006 (Forskningsprotokol ; Resultater fra forskningen i DMV, kokorte 1, Status 1 ; Demografiske data ; Sociale karakteristika ; Voldelige adfærdsmønstre ; De voldelige mænds egen vold) ; Beskrivelse af Millon Clinical Mutiaxial Inventory ; Inddelingen af DMV populationen i klynger, jvr. DSM-IV ; Konkluderende faktorer omkring den voldelige mand ; Konklusion på basis af Millon Clinical Mutiaxial Inventory, MCMI-III ; Diskussion vedrørende vold i hjemmet udøvet af den mandlige partner ; Perspektivering

Vold i familien i Danmark

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
614779
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Askovgården, 2007
ISBN: 
9788799231508
Illustrator: 
Camilla Draiby