Voodoo

Forfatter:
(Læselyst) På Haiti er den unge Pedro arvtager til øens voodoo-præsteskab, men også ramt af en dødsensfarlig forbandelse. De danske veninder Rusty og Lisa indblandes i deres ferie ufrivilligt i begivenhederne, som redder Pedro

Voodoo

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
714298
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Nyt Dansk Litteraturselskab, 2007
ISBN: 
9788789793313