Western civilization

a brief history: international edition

Western civilization (Engelsk)

Standard e-bog (Engelsk)

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
646198
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Wadsworth Publishing Company, 2011, (7. udgave)
ISBN: 
9780495909606