Forfatterportræt

B.S. Ingemann

Silhuet af B.S. Ingemann
B.S. Ingemann har skrevet kendte salmer samt en række historiske romaner fra Danmark.

Bernhard Severin Ingemann blev født i 1789 og voksede op som søn af præsten i Torkilstrup på Falster og gik på latinskolen i Slagelse.

Han flyttede som ung til København for at studere jura

Under det engelske bombardement af København i 1807 var han ligesom St. St. Blicher og digteren Carsten Hauch medlem af studenterkorpset. Oplevelsen påvirkede hans forfatterskab voldsomt.

Under sin studietid i København blev Ingemann en del af det litterære miljø og hans forlovelse med maleren Lucie Mandix fastholdt ham i det danske kunstnermiljø også efter studietiden.

En dannelsesrejse i årene 1818-19 til Tyskland, Østrig og Italien gav ham et internationalt blik for fortællestile og bringer ham i kontakt med kendte forfattere.

Digte og salmer

Sideløbende med sit jurastudium udgav han flere digtsamlinger og salmer.

Hans tekster var primært rettet mod den tids yngre publikum og afspejlede tidsånden i årene. Blandt de meste kendte af hans værker er salmerne Dejlig er Jorden, I Østen stiger Solen op og Julen har bragt velsignet Bud.

De fleste salmer var skrevet som en del af hans undervisning ved Sorø Akademi. Flere af hans sange og salmer er optaget i højskolesangbogen.

Historiske romaner

I hans forfatterskab spillede undervisning i danmarkshistorien en stor rolle. Det ser man i hans historiske romaner.

Han skrev, inspireret af den skotske forfatter Sir Walter Scott, en række historiske romaner om tidligere danske konger fra den danske middelalder og giver her et levende billede af personer som for eksempel Valdemar Sejr, Erik Menved, Kong Frederik og Prins Otto.

Sammen med Carit Etlar var Ingemanns historiske romaner en del af den nationalromantiske folkelighed som påvirkede det danske kulturliv gennem 1800-tallet.

Det meste af sit voksenliv tilbragte han i Sorø hvor han underviste i faget Dansk Sprog og Litteratur ved Sorø Akademi.

23. august 2017

Bøger af samme forfatter