Forfatterportræt

Charles Dickens

Charles Dickens levede fra 1812 til 1870 og han anses for en af de største engelske forfattere nogensinde.

Han nåede at få udgivet 15 romaner foruden adskillige noveller, samt skuespil og artikler. Hans romaner blev bragt som føljetoner i aviserne og blev læst af alle samfundslag. I dag er Charles Dickens stadig meget populær. Der findes flere museer om ham og mange af hans romaner er omsat til film og teater.

Underklassen og arbejderne

Charles Dickens levede under den industrielle revolution. I sine bøger beskriver han det hårde liv, som industrialiseringen bød både den nye klasse, arbejderne, og underklassen, såsom de prostituerede, gadebørnene og tyvene. Dickens var ikke imod industrialiseringen, men han mente, at det var mennesket frem for økonomi, som burde styre historiens gang.

Det var dengang meget usædvanligt at skildre industrialismens bagside og fokusere på samfundets fattige, men Dickens værker fik stor indflydelse. De blev nemlig en medvirkende årsag til, at der blev indført en række reformer, som langsomt førte til bedre forhold for de fattige.

Inspiration fra eget liv

Inspirationen til Dickens værker kom fra hans eget liv. Selvom han kom fra et velstillet middelklassehjem i London, stiftede faren så stor en gæld, at familien endte i gældsfængsel. Kun den 12-årige Charles Dickens slap for fængslet. Han blev i stedet taget ud af skolen for at arbejde på en skosværtefabrik sammen med børn der, ligesom ham selv, var blandt de fattigste i London.

Hele sit liv var Charles Dickens bevidst om, at han selv meget let kunne være endt som tyv eller vagabond. I stedet blev han en af de største engelske forfattere nogensinde. Hans liv blev derfor også et billede på det positive, som den industrielle revolution førte med sig: At mennesker fik mulighed for at skabe sig en tilværelse, som ikke var forudbestemt af, hvad deres forældre eller bedsteforældre var.

Læs Charles Dickens, hvis du er til rørende og humoristiske historier med levende portrætter af mennesker, og få samtidig indblik i livet for Englands fattigste i 1800-tallet.

18. december 2013

Bøger af samme forfatter