Forfatterportræt

Gerald Durrell

Gerald Durrell blev født i Indien i 1925 og boede der i tre år indtil faderens død i 1928. Herefter tog familien til England og bosatte sig i London i en kort årrække, inden turen gik til den græske ø Korfu.

Korfu og London

Det var her på Korfu, at Durrell fik den interesse som fulgte ham hele livet, og som gjorde ham kendt over det meste af verden. Naturen og specielt de dyr, som bebor vor klode. Både store som små. På Korfu begyndte han at indsamle dyr til sin egen lille zoologiske have.

Ved udbruddet af 2. Verdenskrig i 1939 måtte familien flytte tilbage til London, hvor Durrell fik småjobs ved et akvarium og hos en dyrehandler. På grund af dårligt helbred blev han ikke indkaldt til aktiv militærtjeneste, men måtte i stedet arbejde på en gård i sin tjenestetid. Efter krigen fik han job i en zoologisk have, og det var her karrieren for alvor tog fart.

Principper for zoologiske haver

Durrell deltog i talrige ekspeditioner rundt omkring i verden for at indfange dyr til zoologiske haver. Det var i disse år han udformede de regler for zoologiske haver, som stadig bruges den dag i dag.

Zoologiske haver skal først og fremmest være steder, som sikrer en arts overlevelse. Herefter skal haverne fungere som uddannelsessteder, hvor mennesker kan lære mere om dyr og om hvordan de lever i naturen. Man må aldrig anlægge zoologiske haver bare for menneskets fornøjelse. Dyrene skal leve så naturligt som muligt.

Pengenød gjorde Durrell til forfatter

Durrell var altid i pengenød, og som en mulig indtægtskilde begyndt han at skrive bøger om sine ekspeditioner og sit forhold til dyr. Bøger som hurtigt blev bestsellere og sammen med film, TV- og radioudsendelser gav det ham økonomisk mulighed for at opfylde sin drøm: Sin egen zoologiske have på øen Jersey. Durrell Wildlife Park er en stor attraktion den dag i dag.

Herudover var Durrell den drivende kraft i mange internationale organisationer omkring bevarelse af dyrearter.

Efter et hårdt liv med mange rejser, svigtende helbred og stigende alkoholproblemer døde forfatteren i 1995. Han blev 70 år gammel.

Nota har heldigvis en række af hans mest kendte bøger.

21. juni 2016

Bøger af samme forfatter