Grænse på 40 udlån per løbende måned

Læs om hvad det betyder at have en grænse på 40 udlån om måneden.

Hvad betyder det, når jeg får beskeden: Din månedlige grænse på 40 lån er oversteget?

Som medlem har du en grænse på 40 udlån per løbende måned hos Nota. Denne grænse gælder dog ikke medlemmer tilknyttet Notas Studieservice.

Et lån tæller, når du modtager en CD eller en punktbog, downloader et materiale eller streamer og afspiller en lydbog. Dog er der et loft på 30 lydbøger på CD per måned.

 

Hvad kan jeg gøre, hvis min grænse er overskredet?                     

Hvis du har brug for at orientere dig i en lydbog, har du på nota.dk og i appen Nota Bibliotek mulighed for at benytte prøvelyt-funktionen. Her kan du høre 1 min. af de fleste af Notas lydbøger uden at det tæller som et udlån.

 

Kan jeg få dispensation?

Nota har indført en grænse på 40 udlån per løbende måned for at undgå en overdreven brug af vores materialer. Skulle du i perioder have behov for et større udlån, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere situationen.

Kontakt

Bibliotek, Skole- & Studieservice
Tlf. 39 13 46 00
Åbningstider: 
Mandag til torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12