Tema

Bøger om øer

Forside fra bogen Øen
Mange forfattere har ladet deres romaner foregå på en ø. Øen er et minisamfund. Det giver forfatteren mulighed for at skildre samfundsudviklingen koncentreret på en ø, hvor det oprindelige i kultur og natur er under udvikling og påvirkning fra det store samfund.

Klassiske ø-romaner

Danmarks øer har, ikke overraskende, været en del af digtningen gennem tiderne, og klassiske ø-romaner har set dagens lys. En af disse er Martin A. Hansens roman Løgneren fra 1950, skrevet i dagbogsform. Hovedpersonen er lærer og degn på en ø, der i længere tid har været afskåret fra fastlandet. Han er på overfladen en pæn mand, men han lyver for sig selv og manipulerer med andre.

I ø-romaner skrælles lagene af, således også i Erik Aalbæk Jensens roman Særlige vilkår, der handler om et ungt nordjysk par, som flytter til en sjællandsk ø. Her skal de bestyre nogle gårde for københavnske forretningsfolk. På øen er arkæologer i gang med at afdække lagene, og på det psykologiske plan afdækkes lagene hos det unge par.

Romanen foregår i 1950´erne med mekanisering og opbrud i landbrugssamfundet. Kultursammenstød mellem land og by er oplagt at skildre i en ø-roman, hvor øen repræsenterer den sidste rest af oprindelighed.

Det moderne liv

Et andet yndet motiv i ø-litteraturen er flugten fra det moderne liv til det oprindelige for at finde sig selv som menneske. Det finder man f.eks. i Vagn Lundbyes roman Tilbage til Anholt. Hovedpersonen søger tilbage til sine rødder og prøver at finde sig selv, men bogen handler også om den oprindelige natur og kultur, som Vagn Lundbye kæder sammen med grønlandske forhold.

Ufrivillige ophold

Fra de selvvalgte ophold går vi til de ufrivillige ophold på øer. I litteraturen startede det med Robinson Crusoe, der strander på en øde ø. Det tema er videreført i mange romaner, f.eks. i William Goldings Fluernes herre, som er et grotesk billede på magtstridigheder i de voksnes klassesamfund.

I andre romaner om ufrivillige ophold er personerne blevet sat i varetægt af andre, f.eks. i fængsler og opdragelsesanstalter. I denne kategori finder vi Cicerone, der handler om de udstødte kvinder på Sprogø. Vi finder også den fantastiske roman De mørke sommerfugles hjem, der handler om et drengehjem på en af Ålandsøerne. Et totalitært styre på forstanderens præmisser, hvor tingene naturligvis løber af sporet.

I dette tema er den forskelligartede ø-litteratur repræsenteret, både den danske og den udenlandske.

8. juli 2016

Bøger i dette tema