Tema

Danmark i 70'erne

Forside fra bogen Hippie
Når talen falder på årtiet 1970’erne, tænker de fleste nok på flower power, hippier og rødstrømper. Men med til årtiet hører også oliekrise, jordskredsvalg og Danmarks indmeldelse i det daværende EF.

1970’erne var i det hele taget et årti med omvæltninger. Op gennem 60’erne oplevede danskerne en voldsom stigning i velstanden. Familien Danmark oplevede en markant forbedret levestandard efter krigs- og efterkrigstidens nøjsomme år.

Protestbølge

Men det tilsyneladende perfekte samfund viste tegn på uro under overfalden. Året 1968 er blevet symbol på det oprør, som kom i kølvandet på de glade 60’ere og foldede sig ud i 70’erne.

Ud med traditioner og autoriteter og ind med nye måder at studere og bo på og at tænke familie, køn, miljø og politik på.

Det var i 70’erne, at Christiania og Thy-lejren blev grundlagt. Mange mennesker flyttede også i kollektiv i disse år. I 1968 var der 10 kollektiver i Danmark. I 1974 var tallet steget til flere tusinde.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen skildrer i romanerne ”Hvad man ikke ved” og ”Hvis sandheden skal frem” ægteparret Erik og Alice. De eksperimenterer med den nye boform med konsekvenser for både dem selv og børnene. 

Kvindebevægelse og oliekrise

1970’erne var også en af de mere markante perioder i den danske kvindekamp. En række forskellige kvindebevægelser, heriblandt gruppen Rødstrømperne, satte fokus på reel ligestilling mellem kønnene.

Kvinderne var også aktive på litteraturfronten, hvor forfattere som Dea Trier Mørch, Suzanne Brøgger og Kirsten Thorup udkom med skildringer af kvinders liv og vilkår.

I 1973 ramte oliekrisen Danmark. Det førte til øget arbejdsløshed og politisk usikkerhed. Samme år blev Danmark en del af det daværende EF og ved valget sidst på året blev antallet af partier i Folketinget fordoblet. Et af de partier, som tordnede frem, var Fremskridtspartiet med advokaten Mogens Glistrup i spidsen.

Tilbageblik

Mange af dem, der var børn eller unge i 70’erne har efterfølgende set tilbage på den omvæltende tid. For eksempel forfatteren Gretelise Holm samt Ole Grünbaum, som var en af de ledende skikkelser i ungdomsoprøret.

Jeg har fundet en række forskellige bøger frem, som alle på den ene eller anden måde skildrer dette epokegørende årti. Jeg håber, at du har lyst til at læse med.

8. juli 2016

Bøger i dette tema