Tema

De vestindiske øer

Forside fra bogen Slaverne dansede og holdt sig lystige
I 2017 er det 100 år siden at Danmark solgte De vestindiske øer til USA. Det var de 3 øer, Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix samt nogle mindre ubeboede øer. Der sluttede et flere århundreder langt engagement i Caribien for Danmark. I dag er det som turister, at mange danskere besøger øerne, hvor der stadig er spor af dansk kolonihistorie.

Begyndelsen

I 1665-66 prøvede søfolk fra dansk-norske skibe at kolonisere Sankt Thomas, der var ubeboet. Det mislykkedes, men efter der i 1671 blev dannet et vestindisk kompagni gik det bedre. Der blev startet en produktion af sukker. I 1718 koloniserede Danmark Sankt Jan, selvom englænderne protesterede og i 1733 blev Sankt Croix købt af Frankrig.

Der var en stor sukkerproduktion på øerne, men der blev også dyrket tobak og bomuld. Desuden havde øerne nogle havne, der var vigtige for handlen i området.

I 1755 overtog den danske stat øerne fra Vestindisk-Guineisk Kompagni. Handelen blomstrede og sukkeret var en vigtig indtægtskilde for Danmark.

Slaveriet

Arbejdet på øerne blev udført af slaver, der blev sejlet dertil fra Afrika. Slaverne havde ingen rettigheder og der var flere slaveoprør på øerne. I 1848 opstod et nyt oprør og generalguvernøren på øen, Peter von Scholten, ophævede slaveriet uden at spørge i København.

Peter von Scholten levede sammen med en fri sort kvinde på øerne, mens han havde sin kone i København. I København blev han efter sin ophævelse af slaveriet først dømt ved en kommissionsdomstol, men senere frikendt af højesteret.

Salget

Fra midten af 1800-tallet blev øerne en dårlig forretning for den danske stat. Sukkerpriserne var faldet og slaveriet ophævet.

Danmark prøvede flere gange at få solgt øerne til USA, i 1867 og 1902. Det lykkedes ikke. Det gjorde det til gengæld i 1917 under 1. verdenskrig, hvor USA var bange for at tyskerne skulle få adgang til Caribien fra de danske øer. Prisen var 25 millioner dollars, cirka 100 millioner kroner. Øerne blev overdraget til USA den 31. marts 1917.

Her har jeg samlet både romaner, der foregår i den tidligere danske koloni og fagbøger om øerne og slavehistorien.

3. april 2017

Bøger i dette tema