Tema

Raceproblemer i USA

Forside fra bogen Rødder
Læs de mange gribende bøger om raceproblemer i USA gennem tiderne.

Da Barack Obama i 2009 blev USA’s første sorte præsident gav det genlyd over hele verden. Det blev set som et tegn på, at race ikke spillede den samme store rolle i USA som tidligere. Det er nu nok lidt optimistisk set. Det blev da også i samme forbindelse fremhævet, at Obama ikke var efterkommer af slaver, men af en kenyansk far. Desuden var hans mor hvid.

Bogen Arven fra min far er Barack Obamas fortælling om sit liv som barn af en sort far og en hvid mor. 

Slavetiden

Siden slaverne blev importeret til USA, har der eksisteret modsætninger mellem sorte og hvide. Det var specielt i 1700-tallet, at slavehandlen tog fart. Det var den såkaldte trekants-handel, der satte gang i efterspørgslen på slaver i de amerikanske plantager. Produkterne fra plantagerne blev sendt til Europa og solgt der.

I storhedstiden for slavehandlen blev mere end 70.000 mennesker handlet om året. Slaveriet i USA blev først afskaffet med Den Amerikanske Borgerkrig i 1861-65. 

Borgerrettighedsbevægelsen

Men selv som frie mennesker fik de sorte ikke samme rettigheder i samfundet som hvide. På trods af at alle havde stemmeret, var det svært for de sorte at blive registrerede som vælgere.

Der var også en udbredt adskillelse mellem racerne i samfundet. Der var skoler til hvide børn og skoler til sorte børn. Også parker, hoteller, restauranter, transportmidler med mere var opdelt, så racerne ikke blev blandede.
 
I 1960’erne opstod Borgerretsbevægelsen som følge af diskrimineringen af de sorte i samfundet. En af lederne af bevægelsen var Martin Luther King. Han gik ind for ikke-volds-princippet og var blandt andet leder af en aktion i 1955-56, hvor folk boykottede busserne i protest mod raceadskillelsen. Man kan i bogen ”Da Gud tog bussen” læse Martin Luther Kings beretning om de 382 dage aktionen varede.
 
Martin Luther King er kendt af alle for sin tale i 1963, der indeholdt ordene ”Jeg har en drøm…” I 1968 blev han skudt af en snigmorder. 

Mere radikal modstand

Andre var ikke tilhængere af ikke-volds-princippet, men gik ind for mere radikal modstand. Det gjaldt for eksempel Black Muslims, der havde en vigtig frontfigur i Malcolm X. Man kan læse om hans liv i hans egne erindringer med titlen Malcolm X.
 
Også partiet De sorte pantere gik ind for en mere voldelig linje. Læs for eksempel Angela Davis erindringer, hun var i en årrække tilknyttet De Sorte Pantere. 

I dag

Selv om rettighederne for sorte og hvide i dag er de samme på papiret, eksisterer der stadig skjult racisme. Der er også problemer med en større fattigdom og kriminalitet blandt sorte. Alligevel er det et stort skridt fremad, at en sort mand er blevet præsident i USA. 

Bøgerne

Den forfærdelige slavehandel og de helt urimelige forhold for sorte i USA har givet stof til mange gribende bøger. Der er både erindringerne fra de berørte og de mange romaner, der henter inspiration fra raceproblemerne. Læs nogle af dem. De vil helt sikkert ikke lade dig uberørt tilbage.

5. juli 2016

Bøger i dette tema