Tema

Sønderjylland

Forside fra bogen Sønderjylland
Hver enkelt landsdel i det danske kongerige rummer sin egen historie. Nogle mere end andre. Sønderjylland er vel nok den landsdel, der har leveret nogle af de største bidrag til Danmarks historie.

Grænsen

Grænsen har flyttet sig flere gange, alt efter hvilke hertuger og lensmænd der regerede. Efter genforeningen i 1920 har grænsen ligget fast. Baggrunden var en folkeafstemning, som har bidraget til, at der ikke siden har været rejst tvivl om grænsedragningen. Der er stadig her mange år efter et tysksindet mindretal nord for grænsen og et dansksindet mindretal syd for grænsen. Alligevel er det en fredelig og rolig grænse.

Krigshistorie

Store krige som Danmark har tabt har været udkæmpet i området. Tusindvis af soldater har mistet livet og generaler har indskrevet sig i historien i disse voldsomme slag. Året 1864 siger vel de fleste voksne mennesker noget den dag i dag. Forfatteren Tom Buk-Swienty har blandt andet beskrevet denne del af historien i bøgerne Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als.

Romaner med udgangspunkt i Sønderjylland

Der er også skrevet mange romaner med Sønderjylland som omdrejningspunkt. Her er temaet de dilemmaer og skæbner som mennesker kommer ud for i netop denne egen. Dilemmaer som man i andre dele af landet ikke har som en del af sin historie. Pernille Juhls romaner, som begynder med 1. verdenskrig, er et godt eksempel herpå.

Erindringer

Der er også mennesker som er vokset op, eller har haft deres virke i Sønderjylland, som har skrevet deres erindringer. Her kan for eksempel nævnes tidligere chefredaktør for Fyns Stiftstidende Bent A. Koch.

Jeg har her samlet en god blanding af bøger om Sønderjylland. God fornøjelse.

5. januar 2017

Bøger i dette tema