Gå til hovedindhold

Paragraf 17 og vilkår for brug af materialer

Her kan læses om vilkår ved lån af Notas materialer for henholdsvis medlemmere og undervisere

Nota og ophavsret

Notas virksomhed bygger på Ophavsretsloven § 17

Ophavsretsloven § 17 definerer kriterierne for medlemskab af Nota.  Medlemskab gives til: "blinde, svagtseende, døve og talelidende samt personer i øvrigt, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst".

Man skal have dokumentation for sit læsehandicap for at blive medlem på Nota. Det kan være i form af en lægeerklæring, en test for ordblindhed eller anden dokumentation for læsehandicap.

 

Vilkår for brug af Notas materialer for medlemmer

 • Notas materialer er udelukkende til eget brug.

 • Notas materialer må ikke kopieres eller tilgængeliggøres for andre.

 • Der er vandmærker og andre teknologier i Notas materialer, der identificerer mig som bruger.

 • Kopiering og tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer rapporteres til rettighedshaverne, som kan foretage retsforfølgelse heraf.

 • Tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer kan medføre udelukkelse fra at bruge Notas ydelser.

 • Ved udmeldelse af Nota skal alt digitalt materiale modtaget fra Nota slettes eller destrueres.

 • Nota behandler relevante oplysninger om mig, som jeg selv har afgivet til Nota, som Nota har indhentet fra CPR-registeret, eller som er opstået hos Nota som følge af min benyttelse af Notas materialer. 

 

Vilkår for brug af Notas materialer for undervisere

 • Notas materialer er udelukkende til brug i undervisning af § 17-brugere.

 • Notas materialer må ikke kopieres eller tilgængeliggøres for andre – heller ikke til elever.

 • Der er vandmærker og andre teknologier i Notas materialer, der identificerer mig som bruger.

 • Kopiering og tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer rapporteres til rettighedshaverne, som kan foretage retsforfølgelse heraf.

 • Tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer kan medføre udelukkelse fra at bruge Notas ydelser.

 • Medlemskab på Nota skal afmeldes ved ansættelsesophør.

 • Ved udmeldelse af Nota skal alt digitalt materiale fra Nota slettes eller destrueres.

 • Nota behandler relevante oplysninger om mig, som jeg selv har afgivet til Nota, som Nota har indhentet fra CPR-registeret, eller som er opstået hos Nota som følge af min benyttelse af Notas materialer.