Gå til hovedindhold
Viden

Antallet af unge indmeldte i Nota svinger fra kommune til kommune

Nota har lavet en gennemgang af medlemsfordelingen. Her fandt vi frem til, at der i kommunerne er stor forskel på, hvor mange unge ordblinde, der er medlemmer af Nota.
24. april 2018
Danmarkskort, der viser den procentvise andel af unge, der er indmeldte i Nota, i de forskellige kommuner.

I kommunerne er der stor variation i antallet af 12-15-årige ordblinde, der er blevet indmeldt i Nota. Det viser en gennemgang af medlemsfordelingen, Nota har lavet i fjerde kvartal 2017.

Variationen i tallene kan have flere forklaringer

”De forskellige kommuner rundt i landet, kan have forskellige tilgange til deres arbejde med ordblindhed, deres brug af den nationale ordblindetest og deres samarbejde med skolerne. Hertil kommer, at ordblindhed ikke nødvendigvis fordeler sig jævnt over alle landets kommuner. Det kan bl.a. være nogle af grundene til, at tallene fordeler sig forskelligt på kommunerne. Men der er behov for at grave et spadestik dybere, hvis vi skal komme nærmere de faktiske årsager” Fortæller Bolette Willemann, som er analytiker hos Nota.

Indmeldte unge svinger fra 2 - 15%

På tværs af kommunerne er der i alt 18.942 indmeldte ordblinde i alderen 12-15 år.

Procentvist er Jammerbugt den kommune med flest indmeldte ordblinde. Her er 15% af de 12-15-årige i kommunen indmeldt som ordblinde. Herefter kommer Herning og Syddjurs, der begge har 14% indmeldte ordblinde blandt de 12-15-årige.

Høje Taastrup er den kommune med færrest indmeldte ordblinde. Her er det 2% af de 12-15-årige. Derefter kommer Vallensbæk og Lyngby-Taarbæk, som begge har en indmeldelsesprocent på 3%.

Gennemsnittet af alle kommunernes indmeldelsesprocent er 7,1%.

Også antallet af indmeldte undervisere varierer

Undersøgelsen fandt også, hvor mange undervisere i de forskellige kommuner, der er indmeldt i Nota. Kerteminde og Langebæk er de kommuner med flest undervisere indmeldt. For hver 100 elever i kommunen, har kommunerne 10 indmeldte undervisere. Herning har tredjeflest undervisere med 9 pr. 100 elever.

Vallensbæk og Herlev er kommunerne med det laveste antal af indmeldte undervisere. I begge kommuner er der 1 underviser pr. 100 elever. Derefter kommer Lyngby-Taarbæk, hvor der er 2 undervisere pr. 100 elever.

Brug af den nationale ordblindetest kan have indflydelse på antal indmeldte

En undersøgelse lavet af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet i 2017 peger på, at særligt kommunernes brug af den nationale ordblindetest kan have noget med udsvingene at gøre. Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på, hvor mange børn der bliver testet i de forskellige kommuner. Tallene svinger fra 1% i Herlev kommune til 16% i Herning kommune. Undersøgelsen viser også, at der bliver testet færre elever i Københavnsområdet end i resten af landet.

Både Notas og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets undersøgelse er fra fjerde kvartal, 2017.