Gå til hovedindhold
Viden

Retningslinjer for tilgængelighed i elektroniske tekster

Retningslinjerne fra 2016 skelner mellem tilgængelighed for mennesker med læsevanskeligheder og synshandicap. Kaldet henholdsvis generel tilgængelighed og speciel tilgængelighed.
En side i en e-bog

Kommercielle udgivelser kan leve op til retningslinjerne for generel tilgængelighed

Med retningslinjerne fra 2016 vil en kommerciel udgivelse af tekst være anvendelig for Notas medlemmer - bortset fra blinde og svagsynede.

Det kan udgivelserne ved at leve op til det nye begreb; generel tilgængelighed. På den måde kan fx ordblinde og mennesker med andre læsevanskeligheder bruge teksten. 

Blinde og svagsynede har brug for speciel tilgængelighed

Blinde og svagsynede har brug for speciel tilgængelighed i forbindelse med faglitteratur og lærebøger. Derfor vil Nota stille særligt bearbejde og tilgængelige titler til rådighed for disse grupper, efter behov. 

Anvendeligheden kan variere

I forbindelse med Notas Studieservice har vi konstateret, at selvom e-tekster er formelt tilgængelige, kan de være vanskelige at bruge i samspillet med den teknologi, der er til rådighed. Derfor har vi tilføjet et punkt om Anvendelighed, som adresserer de problemer, som samspillet mellem forskellige teknologer forårsager.