Gå til hovedindhold
Aktuelt

En HF der favner bredere - på rektors kontor

I denne føljeton af tre artikler er Nota kommet på besøg på Nykøbing Katedralskoles HF+ for unge med funktionsnedsættelser. Føljetonen starter på rektors kontor.
25. november 2022

Til forskel fra besøg denne Notas udsendte har haft under sin egen skolegang på en rektors kontor, var dette en varm velkomst. For Lars Jørgensen, der er konstitueret rektor og tidligere vicerektor for Nykøbing Katedralskole, er tydeligvis stolt over det tilbud, de har stablet på benene. Et tilbud der tiltrækker unge med funktionsnedsættelser fra både hele Lolland-Falster og langt op på Sjælland.

Lars Jørgensen taler sig hurtig varm, når han præsenterer sit hjertebarn, der blev til med inspiration fra deres partnerskole i Kalundborg, som allerede havde et lignende tilbud. HF+ i Nykøbing Falster har nu inkluderet unge med funktionsnedsættelser på en gymnasial uddannelse i fire år. Lars Jørgensen konstaterer, at dette ikke kun har været godt for de unge men også for lærerstaben.

Lige muligheder for uddannelse

Nykøbing Katedralskole og en håndfuld andre gymnasiale uddannelsessteder har oprettet en særlig HF-uddannelse rettet mod unge med funktionsnedsættelse. En udsat gruppe der ofte har svært ved at finde sig til rette i uddannelsessystemet, og som nogle gange endda falder uden for.

”Det overordnede motto er lige muligheder for uddannelse. Hvis man skal give lige muligheder for uddannelse, skal man behandle eleverne forskelligt, for de har forskellige forudsætninger.”

Dette udlægger Lars Jørgensen som præmissen for at drive en HF-uddannelse, der ikke ligner de fleste andre gymnasiale uddannelser. For der er tydeligvis tænkt over, hvordan man kan skabe rammer, der kan favne lidt bredere.

HF+, kort

 • Skoledagene starter kl. 9:45 og slutter 13:15.
 • HF+ er 3-årig.
 • Gradvis stigning af skolemæssige og sociale udfordringer:
  • 1. år er uden læselektier og kun undervisning i stamklassen.
  • 2. år er med læselektier, men stadig kun undervisning i stamklassen.
  • 3. år har undervisning uden for stamklassen.
 • HF+-klasserne er placeret i deres egen længe på skolen. På den måde kan eleverne både vælge fællesskabet med de øvrige elever på skolen til, men kan også trække sig tilbage til deres eget område.
 • En coach i undervisningen der kan være et pædagogisk supplement til underviserens rolle.
 • Screening for ordblindhed af alle nye elever.

På Nykøbing Katedralskoles HF+ har de fleste elever kognitive handicap såsom ADHD, men nogle har også psykiske diagnoser. Dertil er 12% af eleverne ordblinde. Hvilket er en statistik, der bekræfter flere videnskabelige studier, som peger på, at bestemte kognitive handicap ofte falder sammen med ordblindhed. Til sammenligning estimerer Nota, at ca. 7% af den danske befolkning er ordblinde.

Katedralskolen screener alle nye elever for ordblindhed for at være sikre på, at de tager hensyn til alle elevernes forudsætninger. Alene det kognitive handicap kan dog give adgang til Notas bibliotek, såfremt handicappet medfører en væsentlig vanskelighed ved at læse trykt tekst.

Fordomme manet i jorden

I starten af HF+’s liv på Nykøbing Katedralskole var der en let nervøsitet blandt lærerstaben, fortæller Lars Jørgensen. Nervøsiteten vendte dog hurtigt, da underviserne fandt ud af, at der var mere ro i timerne, og at eleverne kunne være anderledes dedikerede. ”I dag er karaktergennemsnittet på HF+ højere end skolens almindelige HF”, erklærer Lars Jørgensen stolt og fortsætter: ”De kognitive udfordringer, de unge har, skyldes noget andet end begavelse. De er ikke dårligt begavede - tværtimod.”

Underviserne fandt også en dybere mening i arbejdet med eleverne på HF+, mener Lars Jørgensen og fortsætter: ”Der var flere og flere, der sagde, at de gerne ville undervise på HF+: ’For det her, det giver mening.’ Både fordi man kan undervise uden de store afbrydelser, men også fordi det hjælper nogle unge med at komme videre i deres tilværelse.”

Ifølge rektoren er elevernes motivation udover det sædvanlige: 

”Mange elever har haft en dårlig oplevelse med skolegang, og nu har de endelig fået chancen. Så derfor er de eddermaneme tændt på at gennemføre den her uddannelse.”

Alt ved opstarten af HF+ på Nykøbing Katedralskole var dog ikke positivt. Det første år havde uddannelsen et frafald på 66%, hvilket ifølge Lars Jørgensen skyldes, at de måtte erkende, at der er visse diagnoser, uddannelsen ikke kan rumme - såsom personer med udadreagerende adfærd. Men skolen har efterhånden afstemt samarbejdet med Ungdommen Uddannelsesvejledning, så de rigtige unge i højere grad bliver tilbudt uddannelsen.    

”Alle ungdomsuddannelsessteder bør have et +spor!”

- udbryder rektoren i begejstring. Han mener nemlig, at samtlige ungdomsuddannelsessteder med fordel kunne have et spor målrettet unge med funktionsnedsættelse. Dette begrundes med, at hans HF+-uddannelse kan tiltrække elever fra hele Lolland-Falster og Sydsjælland helt op til Næstved, og uddannelsen har en venteliste, der ikke skrumper.        

Umiddelbart kan rektor Lars Jørgensen ikke få armene ned, når han taler om hans HF+. Han noterer også med tilfredshed, at lærerstaben og eleverne på skolens to øvrige spor er blevet mere rummelige efter HF+ er kommet til.

Derudover opsamler underviserne erfaringer på HF+, som de kan anvende på den almindelige HF og STX, der også har elever med ordblindhed eller andre forskellige forudsætninger. På den måde kommer skolens HF+ til gode for elever på hele skolen.

Den næste artikel i føljetonen handler om teamet omkring Nykøbing Katedralskoles HF+.