Gå til hovedindhold
Aktuelt

Styrk dine ordblinde elever med læse- og skriveteknologi

En videreudviklet model sætter fokus på ordblinde elevers skriveudvikling med læse- og skriveteknologi.
17. august 2020
Illustration af tegnet elpære for at indikere en god og fordelagtig idé.

Kamma Dencker Sennenvald fra Farsø efterskole har præsenteret en videreudviklet model til at sætte fokus på, -og evaluere- ordblinde elevers skriveudvikling med læse- og skriveteknologi. (LST)

Her følger et uddrag af Sennenvalds artikel om anvendelsen for modellen. I bunden findes link til hele Sennenvalds artikel samt den model hun har udviklet og præsenteret i Viden om Literacy.

Skab struktur for eleven

Ønsket er, at man ved hjælp af en model med seks parametre indenfor LST kan klæde eleven bedst muligt på, så vedkommende bliver klar til at tage imod de udfordringer der er, i et fremtidigt uddannelsesforløb og liv.

De seks parametre i modellen, er Stavestrategier, Sætningskonstruktion, LST-mestringsstrategier, Korrektur med LST, Udvikling af selvregulerende evne og Motivation for diktering og generelt brug af LST.

Modellen skaber rum for, at det ikke bliver nederlag og røde streger, som får overtaget elevens selvbillede, men i stedet en tro på, at det er tekstens funktion og bevidsthed om egen progression, der er central, og at det er væsentligt, at eleven tør øve sig.

Elevens skriveudvikling med LST

Modellen kan anvendes som et redskab for læreren, der gennem dialog om modellen med eleven forhåbentligt kan gøre eleven bevidst om egen brug af LST. Tanken er, at eleven øver sig i at blive selvregulerende i hverdagen med LST, så eleven herved bliver livsduelig i sit skriftsprog.

På den måde bliver eleven bevidst om, hvilken LST eleven bruger, så denne erkendelse også kan bygge bro til videre dannelse og uddannelse.

Strukturen omkring LST og selve modellen.

Modellen 'Elevernes skriveudvikling med LST' kan anvendes sådan, at de enkelte punkter i de seks kolonner markeres i forhold til, hvad eleven behersker.

Der vurderes og øves således på seks forskellige parametre. For hver gang, der skabes fokus på elevens skriveproces med LST, kan udvalgte punkter vurderes ud fra, om eleven er 1) langt fra at mestre, 2) øver sig eller 3) er tæt på at mestre.

Delmål sikrer udvikling

Efterhånden som eleven udvikler flere strategier med LST, er der flere delmål, der kan øves. Elevens håndtering af delmål kan indikere, hvor godt forskellige strategier er opøvet.

Skriveprocessen med LST forløber sjældent i en lineær rækkefølge, på den måde kan nogle elever beherske flere delmål fra én kolonne, uden det nødvendigvis er i den angivne rækkefølge.