Thots bog

fortællingen om Osiris
Forfatter:
Guden for skrivekunsten, Thot, fortæller myterne om Osiris og Seth, om intriger, magtkampe, kærlighed, had og hævn i det gamle Egypten

Thots bog

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
706059
Nota udgivelsesår: 
2006
Udgave: 
Aschehoug, 2005
ISBN: 
8711222999