Forfatterportræt

Hanne Reintoft

Silhuet af Hanne Reintoft
Hanne Reintoft har som socialrådgiver altid stået på de svages side. Det går igen i hele hendes virke og kan også ses i de historiske romaner, hun begyndte at skrive i en moden alder.

Opbrud i familien

Hane Reintoft blev født i en velstillet familie i 1934. Det trygge liv for Hanne og de fire mindre søskende ophørte brat med forældrenes grimme skilsmisse. Børnene blev spredt, mens moderen tog en uddannelse, men da familien endelig kunne samles igen, døde moderen af kræft kort tid efter. Hanne var da 20 år gammel og prøvede at tage sig af sine søskende. Heriblandt Troels Kløvedal.

Arbejdslivet

Hanne Reintoft startede sin lange karriere som socialrådgiver som 23-årig. Indignationen på de svages vegne kom blandt andet af oplevelser hun fik på uddannelsen. Da hun på et besøg på det daværende Ebberødgaard græd over forholdene, fik hun at vide fra en erfaren socialrådgiver, at hun skulle tørre øjnene og prøve at lave tingene om.

Hun arbejdede mange steder, blandt andet som ledende socialrådgiver på Glostrup Hospital.

Fra sin mors liv tog hun sin viden om enlige mødres dårlige vilkår med. Hun var i mange år tilknyttet Mødrehjælpen, først som ansat og senere som leder. Efter den offentlige Mødrehjælp blev nedlagt i 1976, var Hanne Reintoft med til at tage initiativ til at oprette den private organisation Mødrehjælpen af 1983.

Et politisk menneske

Hanne Reintoft er selv en privat person, der ikke udstiller noget fra sit privatliv. Men hun er kendt af mange som redaktør af DR’s radioprogram Hvad er min ret, og hvad er min pligt og som brevkasseredaktør i Ugebladet Søndag.

Hanne nåede at være medlem af tre venstrefløjspartier, først Socialistisk Folkeparti fra 1959, dernæst Venstresocialisterne og sidst Danmarks Kommunistiske Parti, som hun meldte sig ud af i 1982. Hun sad i Folketinget for alle tre partier.

Fagbøger og historiske romaner

Hanne Reintoft har udgivet en lang række socialpolitiske fagbøger. Hun har altid interesseret sig for danmarkshistorien, men begyndte først i en moden alder at skrive historiske romaner. Den første, Strejf af nådens vinge, udgav hun i år 2000. Hun skriver både om middelalderen og perioder op til starten af 1900-tallet. Særkendet for Hanne Reintofts romaner er, ikke overraskende, at de historiske begivenheder ses fra almindelige menneskers synsvinkel.

Hvis du vil vide mere om Hanne Reintofts engagerede arbejdsliv, så læs hendes erindringer fra 1996, Et liv - manges liv.

18. juli 2022

Bøger af samme forfatter