Læsevanskeligheder i Danmark

23. februar 2024

På denne side kan du få et overblik over viden og statistik omkring læsevanskeligheder i Danmark. Der findes ikke centrale registre over handicap i Danmark. Det vil sige, at man ikke kender det præcise antal mennesker med blindhed, stærkt svagsynethed, ordblindhed eller andre læsevanskeligheder. Nota bruger derfor statistiske beregninger for at finde frem til, hvor udbredte syns- og læsehandicap er.

Ordblindhed

Mennesker med ordblindhed har svært ved at koble bogstaver og lyde, hvilket kan give markante vanskeligheder med både læsning og skrivning.

Nota estimerer, at 5 - 7 % af den danske befolkning er ordblinde.

Man kan blive testet for ordblindhed – for eksempel med den nationale ordblindetest.

Bogstaver i forskellige størrelser blandet sammen

Synshandicap

Der er ingen præcise tal for hvor mange personer med alvorlig synsnedsættelse, der findes i Danmark. Men der er en klar tendens til, at alvorlige synshandicap er aldersbetingede. Medlemsgruppen stiger markant fra 60 års alderen.

Et nyere studie peger på, at omkring 32.000 danskere over 18 år har et synshandicap .

Fingre læser punktskrift

Andre handicap

En række andre handicap udover ordblindhed og synshandicap, kan også gøre det vanskeligt at læse trykt tekst. Det kan både være kognitive og fysiske handicap.

Forskning peger desuden på, at ordblindhed kan optræde sammen med andre typer af vanskeligheder som ADHD, udviklingsbetinget sprogforstyrrelse (DLD), motorisk udviklingsforstyrrelse (DCD/dyspraksi) og talblindhed (dyskalkuli).

Et puslespil, der forestiller en hjerne, er ikke helt samlet.

Danskernes læsefærdigheder

Danskernes læsefærdigheder bliver blandt andet undersøgt i tre forskellige internationale undersøgelser: PIRLS har fokus på elever på 4. klassetrin, PISA på de 15-16 årige elever og PIACC på de 16-65 årige unge og voksne.

 

En stående række bøger med briler og høretelefoner på, så det forestiller et ansigt.

Indmeldelse i Nota

Du kan blive medlem af Nota, hvis du har et dokumenteret læsehandicap. 

Nota giver adgang til et stort bibliotek med litteratur til fritid, uddannelse og job. Her findes der bøger i en række forskellige tilgængelige formater.

Illustration af mennesker aldre på en bænk i park. De har diverse devices til at lytte til lydbøger på. En ældre kvinde har blindestok og førerhund.