Gå til hovedindhold

Geografisk fordeling af unge Nota-medlemmer

Der er relativt stor spredning i antallet af 12-15-årige ordblinde medlemmer af Nota. Medlemstallet i de enkelte kommuner fremgår af nedenstående interaktive landkort.

Interaktivt danmarkskort, der viser antal Nota-medlemer i forhold til befolkningen i en kommune.

Notas interaktive medlemslandkort er baseret på 12-15-årige ordblinde i grundskolen, som er medlem af Nota. Kilder: Registerdata, Nota, 1.1.2019.

Læs Notas notat

Nota har udgivet notatet Ordblindeindsatser i Danmarks kommuner – Den kommunale fordeling af Notas 12-15-årige ordblinde medlemmer og et indblik i otte kommuners ordblindeindsatser på grundskoleområdet.

I notatet uddybes den geografiske medlemsfordeling, ligesom der fremstilles eksempler på, hvordan otte forskellige kommuner arbejder med ordblindhed.

Hent Notas ordblinde-notat

Kortets datagrundlag

Det interaktive korts undersøgelsesområde, 12-15-årige ordblinde medlemmer af Nota, er hovedsageligt valgt af følgende årsager:

  • De 12-15-årige er de første, der har været igennem et skoleforløb med mulighed for at tage Den Nationale Ordblindetest. Dermed har gruppen systematisk fået diagnosticeret evt. ordblindhed og bør give et tilnærmelsesvist dækkende billede af den geografiske fordeling af ordblindhed.
  • Nota har stor tilgang i antallet af nye ordblinde medlemmer i aldersgruppen 12-15-årige. Siden 2016 er der årligt kommet over 5.000 nye til, og de 12-15-årige udgør pr. 1/1-2019 23.627 medlemmer, svarende til 15 procent af Notas samlede medlemstal.

NOTE: Undersøgelsesområdet, 12-15-årige ordblinde medlemmer af Nota, rummer også visse tilfælde af andre diagnoser, f.eks. ADHD og Aspergers syndrom.