Gå til hovedindhold
Aktuelt

Nyt forskningsprojekt sætter fokus på digital læseforståelse

Forskere fra VIA University College og Aarhus Universitet har undersøgt, hvordan digitale medier har indflydelse på læsningen i en skolekontekst.
19. august 2022
Elevgruppe arbejder med tekstile materialer i forbindelse med undervisning i strategier til læsning af lydbøger.

Hjælp til den moderne læser

At være læser i en digital tid, hvor man kan skifte mellem smartphone, tablet eller andre devices, og hvor værket enten er en e-bog, lydbog eller en hybrid, og hvor man som læser både skal læse, lytte, se, og føle, byder på en række af muligheder og udfordringer i forhold til læseforståelsen.

Det var disse sensoriske oplevelser, deres muligheder og udfordringer samt deres eventuelle indflydelse i en skole- og læringskontekst, projektet Reading Between Media ville undersøge.

Blandt andet fandt projektet ud af at det med at tilgå forskellige digitale tekster som e- og lydbøger, ikke er helt så nemt, som mange tror, og at det kræver øvelse og bevidsthed at oparbejde og styrke tekstforståelsen.

Læselyst og faglige kompetencer kan styrkes

Som en af de projektansvarlige, Ayoe Quist Henkel, Ph.d. Ekstern lektor ved Aarhus Universitet forklarer, så var man godt klar over, inden projektet blev igangsat, at det at læse en lydbog kunne byde på udfordringer for eleven, ligesom man også havde indtryk af, at eksempelvis en hybridbog, hvor der både er oplæsning og tekst, som udgangspunkt sikrer den bedste tekstforståelse. 

Alligevel blev det gennem projektets forløb tydeligt, hvilke både positive såvel som negative aspekter der forekommer i den digitale læsning, men det blev også tydeligt, at der er stor mulighed for at styrke fagligheden i læsningen via forskellige strategier.

Læseaktiviteten skal gentænkes

På den måde bidrager projektet til at gentænke læseaktiviteten hos skolebørn, der anvender digitale medier med fokus på at udvikle multisensoriske læsekompetencer hos eleverne.

Dette kan bidrage til at øge elevernes digitale kompetencer, læselyst og engagement i læsningen, ligesom det kan skabe muligheder for at styrke deres faglige selvtillid.

Det vil sige, at også læsere med negative oplevelser af egne læserkompetencer og en negativ selvforståelse som læser kan blive styrket.

Skærmakademiet og Lydakademiet - et tilbud til undervisere og elever

Undervejs i forskningsprojektet har man lavet et forløb med ordblinde elever i 8. klasse, der har lyttet til podcasts og lydbøger. Her blev det tydeligt, at netop lydbøger kan være særligt udfordrende, men at de også har særlige potentialer i forhold til blandt andet at udvide ord- og genrekendskab og give positive læseerfaringer.   

Dette resulterede i to afledte projekter; Lydakademiet og Skærmakademiet, som er gratis tilbud til undervisere, der giver inspiration til, hvordan man kan styrke elevers kompetencer i at læse og forstå henholdsvis e-bøger og lydbøger.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om forskningsprojektet på Reading Between Medias projektside. Følg linket her:

Frit tilgængeligt undervisningsmateriale og læringsfilm på dansk.gyldendal.dk:

Forskningsprojektet Reading Between Media er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA University College, Malmø Universitet og Silkeborg Kommune og er støttet af Novo Nordisk Fonden.