Gå til hovedindhold

Notas virksomhed bygger på § 17 i Ophavsretsloven. Seneste lovændring er fra 2018, Lov nr. 719 af 08/06/2018 ”Lov om ændring af lov om ophavsret”. 

Medlemskab af Nota

Medlemskab af Nota kræver et dokumenteret læsehandicap. 

Notas vilkår for brug

Ved indmeldelse på Nota skriver det nye medlem eller dennes forældre/værge under på, at man vil overholde Notas vilkår for brug. 

Som medlem skal man årligt genbekræfte, at man vil overholde Notas vilkår for brug. Genbekræftelsen skal gennemføres, før man kan fortsætte med brug af nota.dk eller Notas app.

I dokumenterne herunder beskrives de forskellige procedurer og systemer, som Nota benytter for at sikre overholdelse af gældende love og regler.