Gå til hovedindhold
Viden

Årets læsevejlederteam: Ordblinde elever skal møde deres læsevejleder, inden de starter på en ungdomsuddannelse

Line Degn og Mette Søndergaard, modtagere af Notas Læsevejlederpris 2019, gør en særlig indsats for at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser for ordblinde elever.
13. november 2019
Line Degn og Mette Søndergaard

Line Degn og Mette Søndergaard er læsevejledere på Randers Realskole. De er nomineret for deres årelange og dedikerede arbejde med elever i læse- og skrivevanskeligheder. Tidlig indsats, systematisk opfølgning på test, ordblindekurser for forældre og børn, samt formidling og inspiration gennem videoer på sociale medier er eksempler på de to læsevejlederes tiltag.

Særligt deres unikke projekt Ordblind i overgange blev fremhævet ved prisoverrækkelsen. Projektet handler om at skabe en bedre og mere tryg overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

I samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers tog Line og Mette initiativ til et overleveringsmøde for de ordblinde elever i 9. og 10. klasse og deres forældre.

”Til mødet fortalte ordblinde fra byens ungdomsuddannelser om, hvordan de har håndteret deres udfordringer. Eleverne fik også mulighed for at møde deres kommende læsevejleder”, fortæller Mette.

Vi stiller krav om åbenhed

Pilotprojektet udspringer af et ønske om at sende eleverne bedst muligt videre i uddannelsessystemet. Nogle ordblinde elever kan have svært ved at stå ved deres ordblindhed. Andre ønsker en frisk start. For begge grupper gælder det, at de undlader at fortælle om deres læse- skriveudfordringer.

”Det handler rigtig meget om at skabe åbenhed og om at få etableret en personlig kontakt”, forklarer Mette.

”Det giver en øget tryghed hos både elev og forældre, når der er mulighed for at spørge ind til støttemuligheder på den kommende uddannelse”.

Projektet udfoldes til hele kommunen

De ordblinde elever skal have den bedst mulige støtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. ”Vi insisterer på, at eleverne skal blive så dygtige, som de kan. Vi ved, de er på overarbejde. De kompenserende hjælpemidler skal fungere, og de skal bruges i alle fag”, understreger Line.

”Vi skal tale med eleverne om, at de har hjælpemidler, at de får undervisning og at deres lærere er klædt på til at hjælpe og støtte. Vi skal tale med de unge om, at de kan blive lige det, de vil. Det er i hvert fald ikke ordblindheden, der skal stoppe de unge mennesker i at forfølge deres drømme”.

I samarbejde med Randers Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers skal projektet i dette skoleår udfoldes til alle skoler og ungdomsuddannelser i kommunen.

Næste led i projekt Ordblinde i overgange skydes i gang med en konference for alle læsevejledere og ledere i kommunen samt andre aktører med interesse i området.

Fakta om Notas Læsevejlederpris

  • Prisen har været uddelt hvert år siden 2014
  • Prisen går til en læsevejleder, som gør en særlig indsats for at skabe gode rammer for elever med læsevanskeligheder. Det kan være indsatser der nedbryde tabuer, udvikler undervisning, eller indsatser der øger elevens selvforståelse
  • Med titlen følger en præmie på 12.500 kroner til vinderen
  • De nominerede til Notas Læsevejlederpris er indstillet af både elever, studerende, forældre, kollegaer og ledere.
  • I år var 34 nomineret til prisen – 28 læsevejledere og 6 læsevejlederteams