Gå til hovedindhold
Viden

Forældrenetværk har styrket samarbejdet mellem skole og hjem

13. december 2016
Line Leth Jørgensen

Vi skal kende hinandens perspektiver

-For at vi kan løfte opgaven med de ordblinde elever, bliver vi nødt til at have et stærkt og tæt samarbejde mellem skolen og forældrene. Hvis vi i fællesskab skal løfte børnene fagligt, er vi nødt til at kende og forstå hinandens perspektiver.  

Det konkluderede Line Leth Jørgensen, der er ordblindevejleder på Hillerødsholmskolen i Nordsjælland, da hun for nogle år siden skrev afgangsprojekt i forbindelse med sin diplomuddannelse i dysleksi. 

Som et redskab til en tættere skole/hjem-dialog tog hun initiativ til et netværk for forældre til skolens ordblinde elever. Det viste sig allerede på det første møde at være en god ide. 

Forældrene fik luftet deres ønsker, og i visse tilfælde frustrationer, i forhold til undervisningen. På den måde blev de tilknyttede lærere klogere på, hvilken hjælp forældre til ordblinde elever har brug for. 

Forældrene havde masser af gode forslag

- Gennem netværket har vi fået masser af konkrete forslag og ønsker til forbedringer, som vi så kunne gå videre med til skolens ledelse, fortæller Line Leth Jørgensen.  

Det har blandt andet resulteret i, at skolens retningslinjer for hvordan en underviser bedst støtter og inkluderer sine ordblinde elever, er skrevet med udgangspunkt i ideer og forslag fra forældrene. Ofte er det overkommelige ting, der gør en stor forskel. For eksempel at alle tekster er scannet ind og arkiveret på intranettet i god tid. Eller at der er mulighed for at bruge it i alle timer og til alle prøver. 
  
- Samtidig har vi som undervisere brugt netværket til at formidle viden om, hvad ordblindhed egentlig er, og rådgive forældrene om, hvordan de bedst støtter og motiverer deres børn, siger Line.    

Du er (selvfølgelig) ikke alene

Der har været inviteret forskellige eksterne oplægsholdere til netværkets arrangementer, og ellers handler netværk jo først og fremmest om erfaringsudveksling blandt ligesindede. 

Forældrene til de ordblinde elever kunne bruge netværket til at finde ud af, at de ikke er alene: De andre forældre kæmper med præcis de samme udfordringer og tanker om, hvordan de bedst hjælper deres børn med lektierne og støtter dem i det sociale.

- Den måde forældrene har brugt hinanden på, har imponeret mig. De har været utroligt ærlige om de udfordringer, de selv og deres børn står med. De har fortalt åbent om det hele, og de har lyttet og lært af hinanden. Meget mere end jeg havde turde håbe på, slutter Line Leth Jørgensen. 

Af Hillerødsholmskolens hjemmeside fremgår det, at cirka syv procent af eleverne er ordblinde (det svarer til landsgennemsnittet). Man kan desuden se en oversigt over, hvilke test og indsatser skolen tilbyder på de enkelte klassetrin. Her står også, at det er en del af skolens målsætning, at ordblinde elever skal have en reel mulighed for at blive inkluderet både fagligt og socialt. 

foraeldrenetvaerk_hilleroed.mp4

Få flere gode råd af Line i hendes afgangsprojekt ”Forældrenetværk” - en vej til øget inklusion af elever med dysleksi i folkeskolen samt på hendes blog, hvor hun kommer med ugens tip om undervisning, apps, skole/hjem-samarbejdet og meget mere. Se nedenfor.