Gå til hovedindhold
Viden

Lær eleverne at læse strategisk med læseteknologi

Signe Elmstrøm, adjunkt på UC SYD, har udviklet et undervisningsmateriale, der skal støtte elever med ordblindhed i at læse med læseteknologi
4. februar 2020
Signe Elmstrøms otte strategier

Signe Elmstrøm har i forbindelse med sit kandidatspeciale udviklet og afprøvet et undervisningsmateriale, der tager afsæt i otte strategier til læsning med læseteknologier.

Strategierne skal både kvalificere elevernes læsning af digitale fagtekster her og nu og over tid styrke deres metakognitive udvikling i forbindelse med deres læsning. Materialet arbejder ikke med afkodning og læseforståelse, men specifikt med hvordan man bruger sine læseteknologier hensigtsmæssigt.

Læsning med teknologi er en krævende øvelse

I lærervejledningen til undervisningsmaterialet, henviser Signe Elmstrøm til en undersøgelse fra 2016 af Arnbak og Petersen, der viser, at en del ordblinde elever på mellemtrinnet ikke bruger deres læseteknologi.

De otte strategier er udviklet med henblik på at give eleven bedre muligheder for at vælge, hvornår og hvordan de tekniske muligheder bruges bedst muligt.

En strategi retter elevens fokus på læsemåden. Hvis man har brug for at skimme en tekst, kan man ved hjælp af søgeord og computerens søgefunktion finde de relevante afsnit i en tekst.

Strategien "Del skærm", er god at kende, når man skal arbejde i to dokumenter samtidig. Den giver eleven et bedre overblik og aflaster arbejdshukommelsen.

”Først gør jeg det – så gør vi det sammen – så gør du det selv”

I lærervejledningen beskriver Signe seks faser, eleven skal igennem i arbejdet med den enkelte strategi. Først forklarer og modellerer læreren en strategi, herefter tager eleven gradvist over og arbejder mere og mere selvstændigt. Tid og vedholdenhed er vigtige faktorer, så strategiarbejdet bliver en fast rutine for eleven.

Signe Elmstrøm har afprøvet materialet med en gruppe elever i 4.klasse. Undervisningsforløbet er beskrevet i lærervejledningen. Her er peger hun på, hvor vigtigt det er, at man som lærer ”tænker højt” og hele tiden fortæller, hvilke valg man træffer og hvad der sker i undervejs i arbejdet med den enkelte strategi. Læreren skal synliggøre læsningens usynlige processer for eleven.

Hver strategi har sit eget kort, som kan printes i forskellige formater. De otte strategikort og lærervejledningen ligger frit tilgængelig på ucviden.dk.