Gå til hovedindhold
Viden

Tapping-teknik giver ordblinde adgang til læsning

En læseteknik kaldet tapping understøtter skoleelevers forståelse og hukommelse for sproglyde
31. juli 2017
Michael Højbjerg og Thomas Mose der smiler

Mikael Højbjerg (tv) og Thomas Mose underviser elever med læsevanskeligheder

”I den traditionelle undervisning læser, ser, og siger man ordene, men med tapping tilføjer man noget ekstra” forklarer Mikael Højbjerg som er læsevejleder og ordblindelærer. Han fortsætter: ”Eleverne får med tapping en fysisk fornemmelse for sproglydene og deres rækkefølge i ord. Man kan sige, at de får nogle ekstra knager at hænge deres viden på,”

Opmærksomhedstræning

I 2012 stiftede Mikael Højbjerg Ordblindetræning sammen med Thomas Mose. De har i mange år undervist ordblinde og udgivet flere bøger om læse- og stavestrategier. Mikael og Thomas træner deres elever i at skærpe opmærksomheden omkring, at det talte sprog er opbygget af nogle lyde, som går igen i skriftsproget. Det har man gjort i Danmark i mange år, men med tappe-teknikken kan man tilføje en ekstra dimension, når lydene skal sættes sammen i ordlæsning og stavning.

Læsestrategi med inspiration fra USA

Den specielle teknik 'tapping' stammer oprindeligt fra USA og går kort sagt ud på, at eleven 'tapper' antallet af lyde i et ord med fingrene og derved fysisk understøtter forståelsen for antallet af lyde i et ord. Når fingrene så samles, bliver ordets lyde og stavelser også samlet.

Mikael forklarer: ”Ved at bruge fingrene understøtter eleven sin hukommelse og forståelse for bogstaverne. Dermed får eleven en fysisk 'taktil' fornemmelse for bogstaverne i ordene. Kodeordet for vores undervisning er en klar systematisk tilgang, og det burde det i øvrigt være for al ordblindeundervisning.”

Den gode relation

Smarte teknikker og intensiv træning er dog ikke helt nok, forholdet mellem alle parter skal være godt for at opnå de bedste muligheder for indlæring. Efterfølgende er det enormt vigtigt at være vedholdende:

”Relationen mellem underviseren og eleven er noget af det, vi lægger rigtig meget vægt på. Det er essentielt, at eleven får en god oplevelse. Man skal også huske, at tapping ikke er en eller anden mirakelkur. Eleven kan flytte sig meget på kort tid, men det er lige så vigtigt, at forældre og lærere bakker op om indsatsen efterfølgende,” afslutter Mikael.

Af Gunvor Tarp Barkholt