Gå til hovedindhold
Viden

Vær åben om dine elevers ordblindhed

- og husk (at minde klassekammeraterne om) at det er okay at være anderledes
3. november 2016
Forældre til ordblind dreng og læsevejleder sidder og taler sammen

Nogle forældre bliver kede af det, nogle bliver bekymrede, men der er faktisk også en del, der bliver lettede over at få en forklaring på, at deres barn har det mere end almindeligt svært i dansktimerne. 

Det fortæller Marianne Glarborg Ellingsen, som er læsevejleder på Tove Ditlevsens Skole i København og læsekonsulent i område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave.
 
- Det er jo både en forklaring og en afklaring for familien, siger hun. - Og det betyder, at barnet kan lære at leve med, og forstå, sin ordblindhed. Acceptere at ”sådan er jeg, og det er helt okay”.

- Det betyder meget for ordblinde elever, at deres læsevanskeligheder bliver anerkendt og accepteret. Altså at lærerteamet og deres kammerater respekterer, at de er anderledes. Og at det bare er sådan de er, understreger hun.

Åben dialog med forældre og kammerater er vigtig

Marianne Glarborg Ellingsen fremhæver vigtigheden af at have en åben dialog om, hvad der bliver sat i værk for at skabe tryghed og hjælpe en ordblind elev. Både i lærerteamet, med kammeraterne og med forældrene. Særligt i de tilfælde, hvor den ordblinde elevs forældrene har svært ved at forstå, eller acceptere, at deres barn er anderledes.

- Forældre, som har svært ved at acceptere diagnosen, har nogle gange også svært ved at anerkende de tiltag og hjælpemidler, der bliver taget i brug. Fx IT-rygsækken. Eleven synes måske det er lidt pinligt, og så ønsker forældrene at den kun bliver brugt derhjemme.     

- Så tager vi en god snak om, at det er helt okay at være anderledes. Og at man faktisk kan nå rigtig langt, selvom man er ordblind, understreger Marianne Glarborg Ellingsen. 

Der er så meget andet man kan være god til

Jill Ann Press er mor til Oscar, som er ordblind og går i 4. klasse på Tove Ditlevsens Skole. Hun bakker op omkring den åbne dialog, og så har hun et andet godt råd, som har hjulpet på Oscars selvtillid. Hun har nemlig, siden Oscar blev testet ordblind, været ekstra bevidst om at fremhæve andre ting, han er god til. 

- Han har mange andre evner, fungerer godt socialt og er rigtig god på fodboldbanen. At han så ikke lige er særlig god til at stave og læse, det skal han nok finde ud af, mener hans mor, der fremhæver de sociale kompetencer som noget af det vigtigste på fremtidens uddannelser og arbejdspladser.

Læsevejleder Marianne Glarborg Ellingsen er enig.

- Det er rigtig vigtigt, at både lærerteam og forældre bakker op om nogle andre sociale og faglige ting, eleven er god til. På den måde kommer ordblindheden ikke til at fylde for meget, siger hun. 

HVIS DU HAR EN ELEV, DER BLIVER TESTET ORDBLIND
1.    Sæt dig ind i hvad ordblindhed er - og hvilke tekniske hjælpemidler, der kan støtte eleven
2.    Tag hensyn når du planlægger undervisningen, fx ved at tjekke, om de relevante tekster er på Nota.dk eller forslå at en skønlitterær bog, der skal bruges i undervisningen, kan blive indlæst
3.    Vær i åben dialog med både forældre og elevens kammerater - det er helt okay at være anderledes