Gå til hovedindhold
Aktuelt

En HF der favner bredere - i klasseværelset

I føljetonen om Nykøbing Katedralskoles HF+ for unge med funktionsnedsættelser, er Notas besøg nået til sit sidste stop: klasselokalet.
10. maj 2023

Marie Bek Nielsen, 3.q på Nykøbing Katedralskoles HF+.

Notas udsendte drejede ned ad HF+’s gang, hvor der lige præcis er 3 klasseværelser. Ét til hver af Nykøbing Katedralskoles særlige spors 3 årgange. Her var to imødekommende elever sat i stævne: Clara Rasmussen fra 2.q og Marie Bek Nielsen fra 3.q. Begge er ordblinde og brugere af Nota, men er blevet optaget på HF+ af andre årsager.

HF+, kort

HF+ er en HF-uddannelse rettet mod unge med en funktionsnedsættelse. HF+ på Nykøbing Katedralskole er bl.a. kendetegnet ved:

 • At have korte skoledage fra kl. 09:45 til 13:15.
 • At HF+ er 3-årig.
 • En gradvis stigning af skolemæssige og sociale udfordringer:
  • 1. år er uden læselektier og kun undervisning i stamklassen.
  • 2. år er med læselektier, men stadig kun undervisning i stamklassen.
  • 3. år har undervisning uden for stamklassen.
 • At HF+-klasserne er placeret i deres egen længe på skolen. På den måde kan eleverne både vælge fællesskabet med de øvrige elever på skolen til, men kan også trække sig tilbage til sit eget område.
 • At have en coach i undervisningen, der kan være et pædagogisk supplement til underviserens rolle.
 • Screening for ordblindhed af alle nye elever.

Fra folkeskolen til HF+

Clara Rasmussen er 2. års elev på HF+, hun er ordblind og har ADD. ADD (Attention Deficit Disorder) er en kognitiv funktionsnedsættelse, der blandt andet kommer til syne ved koncentrationsbesvær. Clara fortæller om en folkeskoletid, der var præget af højt skolefravær, koncentrationsbesvær og manglende motivation for at følge med i undervisningen:

”Folkeskolen var aldeles forfærdelig! Det der med at læse og så kunne huske, hvad man har læst, det har jeg aldrig kunnet. Dér hvor man selv læser og husker det - når vi skulle skrive noget om det, da kunne jeg læse det om 27 gange. Og jeg kunne stadig ikke huske det, jeg havde læst.”

Dette blev dog fortid, efter Clara begyndte på HF+. Hun bruger hjælpeprogrammer som Appwriter til at læse højt for sig. Clara fortæller, at værktøjet gør hendes læsning hurtigere og hendes hukommelse af teksten bedre. Hun har derudover en mentor og en ordblindekoordinator, som kan støtte hende, når det er fagligt, teknisk eller personligt svært.

Marie Bek Nielsen har også nydt godt af det inkluderende miljø på HF+. Marie er som 3. års elev på HF+, en del af den anden årgang, der afslutter HF+, siden uddannelsen blev oprettet på Nykøbing Katedralskole. Hun blev diagnosticeret som ordblind i folkeskolen i 7. klasse. En tid hun beskriver som præget af afmagt og stress.

Marie fortæller, at hendes hverdag på HF+ er præget af forståelse for hendes ordblindhed. På trods af sine udfordringer betegner hun i dag sin skolegang som god:

”Jeg tror også bare generelt, at der bliver taget nogle andre hensyn. Lige så snart man kommer på gymnasiet - især når man er ordblind – føler man at får man kastet alt i hovedet. Så helt klart bliver der taget særlige hensyn i klassen.”

For Marie var HF+ ikke selvskrevet. Hun fandt uddannelsen ved en ren tilfældighed.

”Vi fandt det vitterligt kun, fordi min far fandt en lille bitte artikel, der var gemt af vejen på Nykøbing Katedralskoles hjemmeside,” fortæller Marie og fortsætter i ærgrelse: ”…Og min uddannelsesvejleder anede ikke, hvad det var for en uddannelse.”

Marie føler, at hun manglede information om, at muligheder som HF+ eksisterede, da hun stod overfor at skulle vælge sin videre vej efter folkeskolen. Samtidig føler hun sig heldig, at der var en skole med et ’+spor’, der ikke lå for langt væk fra hendes bardomshjem på Lolland.

”Vi rejser alle fra nær og fjern for at komme til HF+ i Nykøbing. Så her kan man se, at der er behov for, at de steder er spredt ud over landet, for at vi kan få en uddannelse”, mener Marie.

En HF med et fællesskab

For Clara er HF+ meget mere omfavnede end hendes folkeskole. Hun vidste ikke, at hun var ordblind, før hun startede på HF+. Derfor var der meget nyt, Clara skulle forholde sig til. Fællesskabet på HF+ var helt centralt for at hjælpe hende på vej og give hende en forståelse for sig selv, og hvorfor det er svært:

”’What the fuck! Hvordan kan jeg have gået i folkeskole i 10 år, uden at have vidst, at jeg var ordblind? Det var sådan lidt mærkeligt. Men så var der et møde kort efter, hvor emnet var ’hvordan den ordblinde hjerne fungerer i forhold til en normal’. Og vi grinede alle sammen, og sagde ’ja, det kender vi alt for godt’. Jeg kunne godt se, at det var ikke noget at være pinlig over.”

Fællesskabet skaber rammerne for ærlighed mellem lærer og elever, der giver mulighed for, at lærerne kan have en god føling med, hvordan eleverne lærer bedst. Marie fortæller, at det var en udfordring, at lærerne i starten af hendes tredje skoleår lagde meget vægt på noteskrivning i timerne. Men dette er noget hun syntes, der er blevet gjort op med:

”Jeg kan virkelig bare ikke skrive noter. For når jeg skal sidde og koncentrere mig om, hvad der sker og samtidig skal koncentrere mig om, hvordan jeg skal stave det, jeg skal skrive… Det stressede mig rigtig meget. Der var vi bare nødt til at sige, at der er bare nogle, der tænker og lærer på en anderledes måde.”

Både Clara og Marie fremhæver, at der er stor forståelse for den enkeltes faglige udfordringer blandt både elever og lærere, hvilket skaber et stærkt sammenhold på hele skolen.

HF+-klassens elever har fundet en styrke i at kende hinandens faglige styrker og svagheder og lære af hinanden:

”Folk hjælper hinanden og forstår, at nogle har det måske sværere på det her punkt og nogle har det på andre punkter. Så det er ikke noget med ’Ej, kan du ikke det her? Det er pinligt!’ Slet ikke,” fortæller Clara. 

Fordelene ved HF+ ifølge Clara og Marie:

 • Et stærkt fælleskab og netværk med andre ordblinde: ”Vi har faktisk en gruppe på skolen for ordblinde på Teams.” - Clara
 • God støtte til hjælpemidler: ”Der har været flere kurser og møder, hvor man for eksempel får forklaret, hvis der har været opdateringer på appen,” - Clara
 • Nedbryder fordomme og samler elever på tværs af klasserne.Vi har selvfølgelig nogle kortere dage, men jeg føler slet ikke, at vi er uden for fælleskabet, eller at nogle ser skævt til os, overhovedet ikke.” - Clara
 • Et alternativ forløb, men en fuld HF. ”Jeg fik et spørgsmål i går: ’Får I en mildere eksamen, end andre?’ Og NEJ, det gør vi ikke. Det er fuldstændig samme niveau.” - Marie