Gå til hovedindhold
Aktuelt

Gitte Boe er modtager af Notas Læsevejlederpris 2023

Gitte modtager prisen for sin engagerede indsats som ordblindevejleder på FGU Hovedstaden og for sit mangeårige engagement i ordblinde unge og voksnes uddannelsesmuligheder.
5. december 2023
Prismodtager Gitte Boe flankeret af to læsefolk Martin Hauerberg Olsen og Vibeke Asmussen, der har indstillet Gitte til prisen.

Gitte Boe (i midten) sammen med to læsefolk fra Københavns Professionshøjskole Vibeke Asmussen (tv) og Martin Hauerberg Olsen (th), der sammen med Trine Gandil har indstillet Gitte til læsevejlederprisen. Prisoverrækkelsen fandt sted på Notas Alle kan læse-konference i Roskilde den 29. november.

Gitte Boe har arbejdet med ordblindeområdet i flere årtier. I dag er hun ansat som ordblindevejleder på FGU Hovedstaden, der forbereder elever til at starte på en ungdomsuddannelse eller i job. I denne artikel fortæller hun om projekt Ordblindevenlig værkstedsundervisning, som hun har udviklet sammen med Camilla Rask, der også er ordblindevejleder på FGU.

Skab gode undervisningsmiljøer i en kompleks hverdag

- Der foregår rigtig meget hos unge på FGU, og ordblindheden er ikke altid det mest fremtrædende tema. Som underviser og vejleder må man derfor træde til og sætte ind lige dér, hvor man kan, indleder Gitte.

- Unge kan være følsomme omkring deres udfordringer, og undervisere har ikke altid indsigt i, hvor meget ordblindheden kan betyde for den unges identitet.

- FGU er desuden en ung institution. Vi har stadig brug for at skabe fælles afsæt. Jeg synes derfor, at det er utrolig spændende og meningsfyldt at være med til at sætte rammerne for vores ordblindevenlige miljø, fortæller Gitte.

Projekt Ordblindevenlig værkstedsundervisning

- I foråret 2021 fik vi del i Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning, hvilket betød at projekt Ordblindevenlig værkstedsundervisning kunne igangsættes, fortæller Gitte.

I et ordblindevenligt undervisningsmiljø er skriftsprogsvanskeligheder ikke den enkeltes problem, men derimod et vilkår, der tages højde for i læringsmiljøet. Det kan for eksempel betyde at alle tekster er tilgængelige digitalt, at der arbejdes med sprog og fagsprog, og at der gøres brug af stilladsering i form af skriveskabeloner og modeltekster. 

I projektets indledende fase var det nødvendigt, at Gitte og Camilla fik indblik i elever og læreres dagligdag: - Vi ville finde ud af, hvad der kunne hindre det ordblindevenlige miljø, og hvad der kunne virke fremmende for ordblindeundervisningen.

Gitte og Camilla tog på besøg på værkstederne, og de fik etableret samarbejde med både lærere og elever:

- Lærere og elever har været en stor og vigtig del af projektet. De har blandt andet deltaget i film og podcast, ligesom de har afprøvet og givet feedback på opgaver og skabeloner, vi har udviklet.

- Ledelsen er desuden en vigtig aktør i et projekt som dette. Man kan ikke etablere et ordblindevenligt miljø, hvis ledelsen ikke går foran. Det har de gjort i dette projekt, tilføjer Gitte.

Inspiration til andre FGUer

Projektet har resulteret i en række materialer, som film, podcasts og skriveskabeloner, der giver bud på, hvordan ordblindevenlig værkstedsundervisning kan tilrettelægges. Disse kan andre undervisere og FGUer lade sig inspirere af:

 - Værkstederne på de enkelte FGUer er vidt forskellige, så det er vigtigt og nødvendigt, at man kan tilpasse materialet til sit eget værksted og sine egne elever, forklarer Gitte.

Der findes derfor både udfyldte eksempler på opgaver og tomme skabeloner på projektets hjemmeside.

Et ordblindevenligt undervisningsmiljø gavner alle

Der kan være store forskelle i elevernes faglige og sproglige forudsætninger på FGU. Eleverne har ofte en række udfordringer, hvor ordblindhed kan være en af dem. Men der kan også være tale om andre typer af vanskeligheder.

- Projektet handler om ordblindevenlig undervisning, men vores fokus er hele tiden på alle elever på FGU, fortæller Gitte. - Cirka 80 procent af eleverne har en eller anden form for læse- skrive- eller sprogvanskelighed. Det er vores erfaring, at de greb, vi bruger i den ordblindevenlige undervisning, hjælper alle elever.

Om Projekt Ordblindevenlig værkstedsundervisning

Målet med projektet er, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder, herunder ordblindhed, skal føle sig mødt som lige og værdifulde deltagere i undervisningen og desuden opleve faglig og personlig udvikling.

Projektet har en sprogdidaktisk tilgang. Derudover er mange øvelser tilrettelagt som Cooperative Learning strukturer, og der bliver dermed skabt rammer for samarbejde og involvering af alle elever.

Opgaver og skabeloner er fleksible og kan tilpasses og differentieres efter behov.

På projektets hjemmeside kan du finde:

  • Undervisningsmaterialer og skriveskabeloner
  • Tre inspirationsfilm der er henvendt til lærere
  • Tre podcasts med unge rollemodeller
  • To plakater der beskriver, hvad der kendetegner et ordblindevenligt miljø

Projekt Ordblindevenlig værkstedsundervisning har modtaget udlodningsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningspulje til undervisning 2020.

Forberedende grunduddannelse – FGU

FGU er en uddannelse, der forbereder eleven på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller at komme i job.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der endnu ikke er parate til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses den enkeltes behov og interesser.