Gå til hovedindhold
Aktuelt

Hvordan skaber man en god skolestart for ens ordblinde barn efter coronakrisen?

Disse spørgsmål har Ordblindeforeningen –i samarbejde med forældre til ordblinde børn sat sig for at besvare i en podcastserie
20. maj 2020
billede af forskellige ikoner som høretelefoner, punktskrift, cd med videre

At vende tilbage til skolen, efter lang tids coronapause kan være en udfordring i sig selv.

Hvad kan man gøre for at hjælpe ordblinde elever der er kan være ekstra udfordrede?

Det er spørgsmål som Ordblindeforeningen har sat sig for at besvare i et podcastserie.

Ordblindeforeningens podcast ”Mit barn er ordblind", er en podcastserie til forældre med ordblinde børn. 

Serien besvarer flere af de typiske spørgsmål, som foreningen hører fra forældre. Spørgsmål om alt lige fra ordblindetesten til ekstraundervisning.

I første afsnit af podcastserien giver lærer og læsevejleder Mie Askjær Midtgaard  gode råd om, hvordan man som forældre kan hjælpe sine børn til en god skolestart efter den lange coronapause.

Hun gennemgår blandt andet vigtigheden i at forventningsafstemme med sit barn, og italesætte, hvordan man forbereder både barnet og sig selv på skolens udfordringer og den nye hverdag.

Tanken er, at podcasten bliver udgivet frem til skolernes sommerferie. 

Podcasten er produceret af journalist Niels Svanborg. I hvert program interviewer han en erfaren og dedikeret ordblindeekspert, der svarer på programmets spørgsmål og kommer med gode råd til forældrene.