Gå til hovedindhold
Aktuelt

Nota implementerer Den Danske Punktskrift 2022

Nota har med sin repræsentation i Det Danske Punktskriftnævn fulgt tilblivelsen af Den Danske Punktskrift 2022. Standarden implementeres i Nota fra 1. september 2023.
6. juli 2023
Billede af trykt punktskrift med fordybninger

Dansk Punktskriftnævn har vedtaget ny standard

Dansk Punktskriftnævn vedtog i 2022 en ny standard for punktskrift, DDP 2022, som erstatter den tidligere gældende standard for punktskrift fra 1993, med supplement fra 2003.

Formålet med DDP 2022 er bl.a. at opdatere punktskriften til nutidige forhold og øge læsehastigheden for brugeren. Der vil være to forkortelsesgrader: Stor forkortelse og uforkortet punkt. Lille forkortelse udgår.

For at følge gældende standarder implementerer Nota derfor DDP 2022 fra 1. september 2023. Det medfører at punkt bestilt hos Nota fra og med denne dato vil blive leveret i overensstemmelse med standarden DDP 2022.

Nota vil i en periode fortsat tilbyde bøger i punktskrift jf. standarden fra 1993/2003. Medlemmer som ønsker at modtage bøger, som følger den gamle standard skal rette personlig henvendelse til Notas bibliotek. Andre typer medier, som eksempelvis tidsskrifter og aviser vil følge den nye standard.

Meget er sket i den digitale udvikling

Siden den seneste revision af Den Danske Punktskrift i 1993/2003, er der sket meget i skriftsproget. Den stigende digitale udvikling har bl.a. medført ændringer i vores skrivestil.

Der kommunikeres i dag i langt højere grad via f.eks. e-mails, sociale medier og digitale platforme, hvilket har medført særlige forkortelser for lange ord m.m.

Derudover er der kommet en mere udbredt brug af f.eks. emojis og chatsprog. Disse former anvender specialtegn i langt højere grad end tidligere og er mere udbredt. Alt dette forsøger DDP 2022 at imødekomme.

Forkortet punkt øger læsehastigheden

Brugen af forkortelser i punktskrift er af afgørende betydning for, hvor hurtigt man kan læse. Disse forkortelser er bl.a. baseret på statistik over, hvilke ord der er hyppigst anvendt på dansk.

Dette har også ændret sig siden 1993, og DDP 2022 indeholder derfor over 60 nye anvendte ordforkortelser.

I juni 2023 præsenterede Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) det første undervisningsmateriale med udgangspunkt i DDP 2022 - målrettet såvel nybegyndere som erfarne punktlæsere.

Implementering af DDP 2022 hos Nota

Nota har fulgt tilblivelsen af DDP 2022 aktivt for at sikre en så hurtig og effektiv implementering som muligt.

Dette har blandt andet medført at Nota i løbet af foråret 2023 har opdateret systemer, punkttabeller m.m. og kvalitetssikret i samarbejde med en ekstern konsulent, specialiseret i punktskrift. 

Nota og relevante brugerorganisationer er enige om, at den officielle overgang til DDP 2022, bør ske fra 1. september 2023. Dette giver punktbrugere mulighed for at rekvirere og læse relevant undervisningsmateriale vedr. DDP 2022.

  • Nota har antaget en konsulent i punktskrift, som fremadrettet vil sikre kvaliteten af Notas punktprint i overensstemmelse med DDP 2022.
  • Nota vil i en periode stadigvæk tilbyde bøger på punktskrift jf. standarden fra 1993. Medlemmer som ønsker at benytte den gamle standard skal rette personlig henvendelse til Notas bibliotek på tlf: 39 13 46 00
  • Punktbrugerne har mulighed for at rekvirere og læse relevant undervisningsmateriale vedr. DDP 2022: Se links nedenfor
  • *Bemærk*: Oversigt over forkortelser, og Den Danske Punktskrift 2022, som der linkes til nedenfor, kan først printes fra 1 september 2023. Derfor er de i biblioteket anført som "under produktion".