Gå til hovedindhold
Aktuelt

Ordblinde plages af fordomme – især i skolen

Syv ud af ti ordblinde oplever fordomme om ordblindhed. Sådan lyder et af resultaterne i en ny rapport offentliggjort af Nota i forbindelse med ordblindeugen i uge 40.
1. oktober 2021
Udsnit af wordcloud fra rapporten. Ord relateret til ordblindhed står på kryds og tværs mellem hinanden

Udsnit af wordcloud fra Notas nye rapport. Wordclouden er skab på baggrund af fritekstsvar fra undersøgelsen, der ligger til grund for rapporten.

Det er veldokumenteret, at ordblindhed ikke skyldes lav intelligens, og forskning peger på, at ordblinde kan tage præcis samme uddannelser som andre. Alligevel kæmper mange ordblinde mod fordomme om begge dele, viser en ny undersøgelse fra Nota.

Det fremgår desuden af undersøgelsen, at mange bliver beskyldt for snyd, når de benytter hjælpemidler i forbindelse med undervisningen.

Fordomme trives især i skolen

"Undersøgelsen viser, at fordomme er et generelt og meget udbredt problem. Desværre fremgår det også, at fordommene især trives i skolen. Det giver den yderligere slagside, at det mindsker ordblinde elevers tilbøjelighed til at tage en boglig uddannelse,” siger Notas direktør, Michael Wright.

Selvom fordommene ikke har hold i virkeligheden, får de dermed alligevel nogle meget virkelige konsekvenser.

Stort problem at hjælpemidler opfattes som snyd

Hos Nota ser man med stor alvor på hele problematikken omkring fordomme. Det forhold, at over halvdelen har oplevet, at andre mener, det er snyd at bruge hjælpemidler, påkalder sig dog særlig opmærksomhed. Af samme årsag har rapporten fået den sigende titel ”Snyder du eller hvad?”.

”Det er i høj grad hjælpemidlerne, der gør, at ordblinde kan uddanne sig og deltage på arbejdsmarkedet på lige fod med andre. Udbredelsen og brugen af dem har kæmpe betydning. I det lys arbejder fordommene om, at hjælpemidler skulle være snyd, i den helt forkerte retning. Fordi de simpelthen dæmper elevernes lyst til at bruge dem,” siger Michael Wright.

Lærerne er enige: Fordomme bremser uddannelse

Den undersøgelse, Notas rapport bygger på, har både involveret de ordblinde selv, forældre og pårørende samt undervisere og læsevejledere.

Det fremgår, at også undervisere og læsevejledere i høj grad oplever, at fordomme kan stå i vejen for uddannelse. Seks ud af 10 undervisere og læsevejledere vurderer således, at fordomme har en negativ effekt på tilbøjeligheden til at uddanne sig.

Nota vil kæmpe videre

Fra Notas side erkender man at fordommene er svære at komme til livs. Det får dog ikke Notas direktør til at stoppe op. Tværtimod.

”Den bedste kur mod fordomme er viden og oplysning, og rapporten viser, at vi har et stort arbejde foran os på den front. En ting, vi kan lære af de ordblinde, er imidlertid, at det ikke nytter at give op, og jeg kan garantere for, at vi har i sinde at fortsætte indsatsen”, siger Michael Wright.

Udvalgte resultater fra Notas rapport

  • Ordblindhed giver færre uddannelsesmuligheder. Samlet set har 58 procent af respondenterne oplevet fordomme om, at ordblindhed giver færre uddannelsesmuligheder.
  • Lavere intelligens. 53 procent af respondenterne har oplevet fordomme om, at ordblindhed er relateret til lavere intelligens. Dette tal er dog faldet med 6 procentpoint siden 2019.
  • Snyd. 49 procent af respondenterne har oplevet, at brug af hjælpemidler opfattes som snyd. Dette tal er steget med 2 procentpoint siden 2019.
  • Hjælpemidler er snyd, oplever underviserne. Den fordom, flest undervisere møder, er, at brug af hjælpemidler er snyd (oplevet af 62 procent). 

International ordblindeuge

Notas rapport om fordomme udkommer i den internationale ordblindeuge i uge 40. Der afholdes events i hele landet om både fordomme og konkrete erfaringer og hjælp til livet som ordblind.

Find programmet på ordblindeforeningen.dk.

Notas egen indsats mod fordomme

Nota arbejder aktivt mod fordomme om ordblindhed. Vi har bl.a. lavet målrettede kampagner i 2019 og vi gør det igen 2021.