Gå til hovedindhold
Aktuelt

Små greb gør en stor forskel

Esbjerg Kommune stiller skarpt på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for elever med ordblindhed.
29. maj 2024
Oplægsholder og publikum StockPhoto

Skift kan skabe usikkerhed

Mon jeg stadig må bruge mine hjælpemidler? Kan jeg få ekstra tid til prøverne? Hvad tænker de andre? Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse kan være ekstra udfordrende for unge med ordblindhed. I Esbjerg Kommune har man de seneste tre år sat spot på skiftet med et møde i maj for udskolingselever og deres forældre.

Kristina Junker Stengaard, specialpædagogisk konsulent i Esbjerg Kommune, fortæller: ”Opmærksomhed på overgange er vigtigt for alle, men det er særligt vigtigt for gruppen af unge med ordblindhed. Vi ved fra undersøgelser, at de har større risiko for at falde fra eller for slet ikke at komme i gang”.

Mødet med andre unge giver ro

For at sikre en så god overgang som muligt tog ordblinderådgiverne i Esbjerg Kommune i efteråret 2021 initiativ til et tættere samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser. Læsevejledere, SPS-vejledere, UU-vejledere og ordblinderådgivere mødtes og blev enige om at iværksætte et årligt overgangsmøde. 

Dorte Gønge Nielsen, ordblinderådgiver i Esbjerg Kommune, fortæller, at mødet sender et signal om, at man ikke er alene. Der er flere, der står i samme situation som en selv: ”Det er fedt at høre andre unge fortælle, at de er i gang med en ungdomsuddannelse, at de bruger deres læse- og skriveteknologier, og at de får ekstra tid til prøverne. Det får skuldrene lidt ned”.

De unge får også mulighed for at hilse på deres kommende læsevejleder, og hvis de medbringer et print af deres ordblindetest, kan de få igangsat den første ansøgning om specialpædagogisk støtte (SPS), så alle hjælpemidler er klar til uddannelsesstart.

Program for overgangsmødet:

 • Ordblinderådgiverne byder velkommen
 • Ungdomsuddannelserne byder velkommen
 • Panelsamtale med unge med ordblindhed, der går på en ungdomsuddannelse
 • Stande med læsevejledere fra ungdomsuddannelserne
 • Elever kan dele samtykke eller ordblindetest med deres kommende uddannelsessted

Mødet er programsat til at vare 1½ time og afholdes på Hovedbiblioteket i Esbjerg.

Det styrker at kunne selv

Dorte Gønge Nielsen understreger, at det er vigtigt, at de unge bakkes op i at kunne selv: ”Det er første gang, de skal bære deres ordblindetest med videre. Det kommer de også til, når de skal på en videregående uddannelse og i arbejde”.

Kristina Junker Stengaard uddyber: ”Da vi startede på samarbejdet, havde vi måske en opfattelse af, at vi skulle følge de unge halvvejs ud på broen – og så var der andre der overtog. Vi er blevet klogere undervejs. Vi ved nu, at vores opgave er at understøtte de unge i, at de selv klarer overgangen. Vi startede med at ville lave en bro, men er endt på, at det er trædesten, vi lægger ud”.

Samarbejde mellem grundskole og ungdomsuddannelse

”En indsats som denne er hverken kompliceret eller særlig ressourcetung. Når først aftalerne er lavet, handler det om systematik og struktur. Vi indkalder alle læsevejledere og SPS-vejledere til et tjek-ind en gang om året. Her aftaler vi helt konkret, hvem der gør hvad, og så kører det egentlig bare”, fortæller Dorte Gønge Nielsen.

”En ekstra gevinst ved at være fælles om at skabe gode overgange er, at vi lærer hinanden bedre at kende. Vi har fået blik for hinandens verdener, og det giver grobund for et godt samarbejde. Der er blevet kortere vej til kontakt og til afklaring af spørgsmål, hvilket gør det lettere for os at hjælpe eleverne godt på vej”, slutter Kristina Junker Stengaard.

Invitation til overgangsmødet deles flere steder:

 • Alle elever får invitation i e-boks
 • Flyers bliver delt ud på folkeskolerne og i 10.klasse
 • Ungdomsuddannelserne har flyers til åbent hus-arrangementer
 • UU-vejledere i nabokommuner orienteres
 • Der laves opslag på Aula
 • Der annonceres i Ugeavisen Esbjerg
 • Erfaringer efter 3 år med overgangsmøder viser, at opmærksomhed på arrangementet breder sig ud, så i år har forældre selv henvendt sig for at høre, hvornår mødet afholdes.

Du kan finde den seneste invitation til overgangsmødet på Esbjerg Kommunes hjemmeside.