Gå til hovedindhold
Aktuelt

Stolt modtager af Notas Læsevejlederpris 2020: Det er ikke ’mig’, det er ’vi’

På trods af Covid-19-udfordringer, lykkedes det alligevel at overbringe den gode nyhed til en glad Lotte Louise Nielsen, HF og VUC Fyn, som er årets modtager af Notas Læsevejlederpris.
13. januar 2021
Glad kvinde med blomster og check på kr. 12.500

’Da Notas bibliotekschef Lene Harder fortalte de gode nyheder over telefonen, var det en surrealistisk oplevelse. Det var en lidt mærkelig følelse at stå alene med den gode nyhed’, fortæller en stolt Lotte Louise Nielsen, HF og VUC Fyn

Samarbejde er grundpillen

At Lotte Louise Nielsen løb af med hæderen som årets læsevejleder, skyldes den fine nominering fra hendes kollega Jon Gade Jeppesen, der fortæller om de mange tiltag Lotte gør, for at styrke indsatsen for de ordblinde elever.

Blandt andet fortæller Jon om Lottes ihærdige arbejde med at klæde HF-lærerne på til arbejdet med de ordblinde elever. Spurgt ind til, hvordan Lotte arbejder, lyder det straks: ’Jeg’ er et ’vi’.

’Vi er alle dedikerede ordblindeundervisere. Samtidig er det meget engagerede HF-vejledere, vi sparrer med. Vi er et team. Når vi finder tiltag, der virker godt, kan de let implementeres, fordi vi har etableret et fantastisk godt samarbejde.

’Vores 3-årige HF for ordblinde har kørt en del år, så lærerne er blevet meget dygtige til at undervise ordblinde. De deler viden og erfaringer med deres kolleger, så vi bliver hele tiden bedre’, forklarer Lotte Louise Nielsen

Ordblindelærer og HF-lærer samarbejder om undervisningen

Det første år på HF understøttes af en to-lærer ordning. Her følger en ordblindelærer HF-læreren i de skrifttunge fag. Ordblindelæreren støtter eleverne i undervisningen, og kan hjælpe med læsetekniske spørgsmål eller IT-værktøjer.

Ordblindelæreren bliver samtidig skarp på, hvad der kræves af den ordblinde, og den viden kan igen implementeres i andre fag.

Det har givet mange ’aha-oplevelser’, forklarer Lotte, fordi det giver indsigt i elevernes udfordringer. ’Når man som ikke-ordblind føler sig udfordret i undervisningen, så viser det, hvor eleverne kunne være endnu mere udfordrede. Dette giver en idé om, på hvilke områder der kan sætte ind, og udfordringerne løses i fællesskab´, fortæller Lotte.

Styrk bevidstheden om ordblindhed og opbyg elevens selvværd

Et andet område, Lotte arbejder ihærdigt med, er at styrke bevidstheden om det at have ordblindhed. Som Jon skrev i sin nominering, så er det noget, der kommer til gavn for eleverne - ikke kun i skolen men også i privatlivet og ud i fremtiden.

’Vi sætter ordblindhed på dagsordenen og nedbryder tabuer. Ordblindhed er ikke skamfuldt. Vi sætter kendte mennesker på vores ’Dyslexia Wall’ for at inspirere og motivere og sige: De her mennesker er også ordblinde.

Tidligere har vi haft kendte ordblinde inde og holde foredrag. Nu er vi begyndt at invitere flere ’almindelige’ ordblinde ind, som følger deres drømme, som blandt andet er youtuber, læser til styrmand eller studerer psykologi på universitetet.'

Lotte konstaterer, at disse lidt mere ’normale’ områder er nemmere for eleverne at spejle sig i, så det har været en stor succes. 

Studieture skaber social sammenhæng og styrker indlæringen

Ud over at nedbryde tabuer om ordblindhed, så arrangerer Lotte også studieture med eleverne. Formålet med turene er at skabe noget socialt og styrke relationer. Som Lotte siger, så stiger indlæringen proportionalt, alt efter hvor godt man trives.

Derudover, så er der mange af eleverne, som virkelig vokser af at blive mødt i øjenhøjde af læreren. De føler måske, at det er første gang, de bliver ’set’ og mødt som ligeværdige. At de er gode nok. For mange af eleverne kan folkeskolen have været et nederlag.

Det laver vi om på her, fortæller en glad og stolt Lotte Louise Nielsen.

Gode råd fra Lotte Louise:

  • Mød den ordblinde elev i øjenhøjde
  • Prioriter samarbejdet mellem lærere, elever og ledelsen
  • Hav fokus på oplysning om ordblindhed til alle
  • Styrk vidensdeling kollegaer imellem

Om Notas læsevejlederpris

  • Uddeles en gang om året, på baggrund af nominering af en læsevejleder der har gjort en særlig indsats for ordblinde elever
  • Nomineringen kan være fra kolleger, elever, forældre, med flere, der synes at en læsevejleder fortjener særlig anerkendelse
  • Årets læsevejleder udvælges af et nedsat udvalg bestående af fagfolk
HF og VUC Fyns 'Wall of dyslexia' en væg med kendte ordblinde

HF og VUC Fyns 'Wall of dyslexia' en væg med kendte ordblinde