Privatlivspolitik for appen "Nota Bibliotek"

Om Notas app Nota Bibliotek

Appen Nota Bibliotek, herefter ”Nota Bibliotek” er udviklet og ejet at Nota. Notas mission er at sikre adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder - tilpasset deres behov. Formålet med Nota Bibliotek er at give Notas medlemmer adgang til Notas services og materialer på deres mobile enheder.

Nota er dataansvarlig for behandling af personoplysninger i Nota Bibliotek samt for drift, videreudvikling, vedligeholdelse og support af appen. Personoplysninger i Nota Bibliotek behandles og opbevares hos Nota.

Formål med indsamling af dine personoplysninger

For at give Notas medlemmer adgang til Notas materialer på mobile enheder behandles oplysninger om dig i Nota Bibliotek. For at give mulighed for at afspille, downloade og søge i Notas materialer, indsamles og gemmes lånehistorik, ønskeliste og medlemmernes præferencer. For at forbedre brugeroplevelser indsamles data om hvordan appen anvendes, herunder opståede fejl samt foretrukne app indstillinger. Yderligere anvendes indsamlet data til analyse for at forbedre servicen for medlemmerne.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Notas virksomhed bygger på § 17 i Ophavsretsloven, der omhandler formålet ”at gengive og sprede eksemplarer af udgivne værker, når gengivelsen og de spredte eksemplarer er særligt bestemt til brug for blinde, svagtseende, døve og talelidende samt personer i øvrigt, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst” Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne i Nota Bibliotek er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om behandlinger, der er nødvendige af hensyn til ’udførelse af en opgave i samfundets interesse’. Læs mere om paragraf 17.

Hvilke oplysninger behandles og hvor længe gemmes de?

Personfølsomme oplysninger, som Nota måtte komme i besiddelse af, eller som kommer til Notas kendskab, behandles altid med fortrolighed. Dette indebærer, at oplysningerne opbevares utilgængeligt for uvedkommende og ikke videreformidles til tredjepart. Personfølsomme oplysninger opbevares således ikke udover, hvad der måtte være nødvendigt for Notas arbejde.

I Nota Bibliotek benyttes Google Analytics (via Firebase) til at indsamle Nota bruger-id, handlinger i Nota Bibliotek samt generel brug af Nota Bibliotek. Formålet med indsamlingen af data er at generere statistik om brug af Nota Bibliotek til forbedring af brugeroplevelsen. Data i Google Analytics slettes automatisk efter to måneder.

I Nota Bibliotek benyttes derudover Sentry.io til at indsamle Nota bruger-id. Denne information indsamles kun af Sentry.io ved alvorlige fejl i Nota Bibliotek. Formålet med indsamling af data via Sentry.io er at kunne generere detaljerede fejlrapporter til udbedring af fejl som opstår i produktion hos brugerne. Data i Sentry.io slettes automatisk efter 90 dage.

Ved login i Nota Bibliotek gemmes en sessionsnøgle lokalt og sikkert på din enhed.

Hvem har adgang til personoplysninger?

Behandlingen af personoplysninger varetages at Nota. Betroede medarbejdere hos Nota har således adgang til personoplysninger om medlemmerne.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, bedes du anvende kontaktoplysningerne nedenfor.

  • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles om dig i app-løsningen, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Bemærk, at du selv kan rette brugeroplysninger i appen (e-mail og telefon).
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelig generel sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må der fremover kun behandles oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af dine oplysninger i app-løsningen.

Læs mere om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på i app-løsningen. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt om behandling af personoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Nota via kontaktformularen.

Sidst redigeret: 14. November 2019