Gå til hovedindhold
Aktuelt

Køge sætter fokus på ordblindhed med ny uddannelse til dysleksivejleder

Køge Kommune har i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon sammensat en ny uddannelse, der blandt andet skal sikre, at alle elever med ordblindhed opdages så tidligt som muligt.
14. juni 2021
Person sidder med tablet der viser oplæsning af tekst

Alle folkeskoler i Køge skal have en dysleksivejleder

I Køge Kommune skal der fremadrettet være mindst en dysleksivejleder på alle skoler.

- De nye vejledere har fokus på ordblindhed. Det vil frigive tid til, at skolernes læsevejledere kan arbejde med læsning og skrivning i et bredere perspektiv, fortæller læsekonsulent Dorthe Bechmann fra PPR i Køge, der er ansvarlig for uddannelsen.

Vejlederne skal ikke stå for undervisning af elever med ordblindhed. De skal rådgive deres kollegaer i, hvilke hensyn der er vigtige at tage, når man har elever med ordblindhed i klassen.

Tidlig opsporing, handleplaner og vejledning

- De kommende vejledere bliver uddannet til at teste for ordblindhed og til at afdække hvilke vanskeligheder med skriftsproget eleven har. De bliver klædt på til at lave handleplaner og til at vejlede kollegaer i at planlægge god undervisning til elever med ordblindhed, siger Dorthe Bechmann.

Dysleksivejlederne skal kunne opspore elever med risiko for ordblindhed og sætte tidligt ind med rådgivning i forhold til særligt tilrettelagt undervisning.

De skal tæt på den enkelte elev og hjælpe både elev og forældre med at blive klogere på udfordringer og hjælpemidler.

Der vil også blive arbejdet med fællesskaber, for eksempel i form af læse- og skriveteknologicaféer, hvor man kan dele erfaringer og hjælpe hinanden.

Kommunalt forankret projekt styrker den samlede indsats

- Uddannelsen er et kommunalt projekt, der skal resultere i et mere ensartet tilbud til elever med dysleksi. Det bliver mere tydeligt, hvad man kan forvente, hvilket vil give tryghed for både elever, forældre og undervisere.

De nye vejledere indgår desuden et kommunalt fagligt netværk, hvor de kan sparre med hinanden og dele den nyeste viden på området, fortæller Dorthe Bechmann.

Uddannelsen er tilrettelagt med 54 undervisningstimer og strækker sig over et år. I øjeblikket er 27 lærere i gang med uddannelsen og de er færdiguddannede til marts 2022.