Gå til hovedindhold
Services

Adgang til Studieservice og SPS-bevilling

For at få adgang til brug af Notas Studieservice, skal du have en SPS-bevilling.

Når du læser på en SU-berettiget, videregående uddannelse og har et dokumenteret syns- eller læsehandicap, kan du via din SPS-vejleder søge en bevilling. Du bliver automatisk tilmeldt Nota Bibliotek, første gang du bliver tildelt SPS-bevillingen. Det er din SPS-vejleder på studiet, der skal ansøge STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) om en SPS-bevilling til dig.

En SPS-bevilling giver adgang til bestilling af de bøger, der er relevante for dit studie.

Dit medlemskab af Nota og adgang til eksisterende bøger i biblioteket gælder også efter endt studietid.

Sådan får du adgang til Nota Studieservice

  1. Du er studerende på en SU-berettiget, videregående uddannelse.
  2. Du har et dokumenteret læse- eller synshandicap (ordblindetest eller en lægeerklæring fra læge eller speciallæge).
  3. Din SPS-vejleder på studiestedet ansøger STUK om en bevilling til få lavet studiebøger hos Nota.
  4. Du får besked i din e-boks om, hvorvidt bevillingen er gået igennem eller ikke.
  5. Hvis du har fået en bevilling, har du adgang til at få lavet nye studiebøger inden for det semester, hvortil SPS-bevillingen er givet.

Bemærk: Din SPS-vejleder skal genansøge din bevilling hvert semester/halvår.

Hvad er en SPS-bevilling og et abonnement - og hvad dækker de?

En SPS-bevilling til Studieservice består af et beløb, hvis størrelse afhænger af længden på din uddannelse, samt hvilken støtte, der er behov for (læse- eller synshandicappet). SPS-bevillingen skal fornys hvert halve år. En del af dette beløb går automatisk til et halvårligt abonnement på produktion af e-bøger hos Studieservice.

Abonnement

Abonnementet dækker produktion af nye studiebøger til e-bøger eller et andet tilgængeligt format. Når en bog er færdigproduceret vil den kunne downloades fra Nota Bibliotek som Word eller pdf. Abonnementet dækker også produktion af eksamensopgaver, hvis du har behov for det.

Dit abonnement trækkes første gang du bestiller, streamer eller downloader en titel. Abonnementsbeløbet trækkes automatisk fra din samlede bevilling det pågældende halvår.

Abonnementet trækkes kun én gang pr. halvår, uanset hvor mange bøger du downloader/bestiller.

Restbevillingen

Restbevillingen er det beløb, der er tilbage, når abonnementsbeløbet er fratrukket.
Bestiller du studiemateriale i formater, der ikke er indeholdt i abonnementet f.eks. lydbøger med human tale, så dækkes dette af din restbevilling.

Kontakt Skole- og Studieservice:

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12

Tlf.: 39 13 46 04

Mail: stud@nota.dk