Gå til hovedindhold
Biblioteksmiljø. Reoler med letlæsningsbøger.

Projektet

Projektet er kørt af Hovedbiblioteket i Aarhus og Vejle Bibliotekerne, marts 2017 – september 2019. Fokus: ”Er det muligt, at non-readers i relationen med de ansatte på biblioteket kan få mod til at benytte og involvere sig i et bibliotekstilbud – og i sidste ende også i en læseoplevelse? Kan arrangementer, materialer og områder gentænkes, så non-readers ikke stigmatiseres, men får et overskueligt og bredt indblik i mulighederne på biblioteket?” Non-readers i biblioteksrummet er støttet af Slots & Kulturstyrelsen.

Hvem?

Non-readers betegner: ”borgere, der ikke normalvis læser litteratur; borgere der både finder læsning uinteressant, har manglende læselyst, nydanskere, der er dansksprogligt udfordret – samt borgere, der har en udfordret læsekompetence, herunder ordblinde.”

Hvorfor?

Erfaringer, fra Hovedbiblioteket i Aarhus, viste, at dels var udvalget og tilgængeligheden af lette bøger for voksne mangelfuldt, og dels var der ikke samarbejdspartnere eller netværk, så der kunne skabes mere målrettede og relevante arrangementer for målgruppen. Der manglede generelt et dybdegående kendskab til målgruppen og dens behov! Det var desuden et fokus, at projektet skulle være med til at afmystificere det at være en non-readers.

Projektet har arbejdet med tre elementer:

  • Skabe et nyt område med lette bøger
  • Skabe nye samarbejdspartnere/netværk
  • Udviklingen af arrangementer

Læs mere om baggrunden her:

Hvordan?

Via Design Thinking blev målgruppen, lokale netværk og samarbejdspartnere inddraget. Målgruppen var repræsenteret via ordblindeklasser og to-sprogede fra forskellige uddannelsesinstitutioner, ansatte fra forskellige virksomheder, fagforbundsmedlemmer etc. Sammen blev der opbygget erfaringer og skabt tiltag. Læs mere om processen her:

Nyt område

På Dokk1 er der blevet skabt et stort område med lette bøger for voksne. Fokus har været at lave ”et lille bibliotek i biblioteket.” Området skiller sig derfor ikke nævneværdigt ud fra de andre dele af biblioteket, bortset fra at bøgerne i området er lettere at læse, samt at den mindre materialesamling på flere måder er blevet gjort nemmere at finde rundt i. Se og læs mere om området her:

Samarbejdspartnere

Der er blevet skabt nye samarbejdspartnere - især indenfor ordblindeområdet. Udbydere af hjælpemidler, læsevejledere, uddannelsesinstitutioner, kommunale fagfolk, fagforeninger og non-profit organisationer mfl. har rakt hånden ud. Der er blevet skabt netværk, og i fællesskab er der udviklet og afviklet nye arrangementer. Læs mere om samarbejdspartnerne her:

Arrangementer

Der er blevet afviklet godt 15 arrangementer i projektperioden. Størstedelen er arrangementerne har været for og omkring ordblindhed. Bliv inspireret af projektets arrangementer her:

Der kan læses mere om projektet her:

Er du biblioteks-fagperson, kan du blive en del af vores Facebook-gruppe:

For mere information kontakt projektleder, Randi Heide, Dokk1: mrahe@aarhus.dk